Kontakt

Vision och värderingar

Vår vision

Att förändra världen genom innovativ ingenjörskonst inom aluminium.

Gränges kärnvärden

Gränges företagskultur och värdegrund är viktiga för att attrahera och behålla medarbetare. Kärnvärdena visar att Gränges medarbetare främjar att ge service till kunder och andra intressenter, får saker att hända, konstant söker nya och bättre lösningar och samarbetar aktivt. Kärnvärdena vägleder medarbetarna i deras dagliga handlingar och utgör grunden för att bedriva affärer på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.