Innovation

Gränges bedriver världsledande forskning och utveckling och arbetar nära våra kunder, med djup kunskap om metallurgi och förståelse för tillverkningsprocessen. Utveckling av nya, innovativa produkter och materialegenskaper är drivkraften för Gränges framtida tillväxt.

Strategisk, global forskning

Gränges R&I är Gränges FoU- och kompetenscentrum för metallurgin i hela tillverkningsprocessen och egenskaperna för lödda aluminiumprodukter. Detta omfattar allt från gjutning av valsblock till den slutliga användningen av lödda aluminiummaterial i slutprodukten, i hela världen. Vi arbetar tvärfunktionellt inom Gränges, ibland med externa kunder, och inom utvalda nyckelområden med ledande universitet och forskningsinstitut runt om i världen. Gränges R&I har mer än 60 högutbildade medarbetare över hela världen som arbetar med produktutveckling, bland annat metallurger, kemister, metallografer, fysiker, maskiningenjörer och tekniker – alla specialister på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och andra avancerade applikationer. Flera av medarbetarna inom Gränges R&I har doktorsexamen och det finns ett regelbundet samarbete med universitet och tekniska institut. Den strategiska forskningen hanteras globalt medan den kundnära utvecklingen sker lokalt, i nära samarbete med produktionsanläggningarna. Gränges R&I är baserat i Finspång, Sverige och i Shanghai, Kina samt i Huntingdon, USA.

R&I-processen

Grundläggande forskning inom nyckelområden bedrivs oftast internt, men inom utvalda områden har Gränges samarbeten med ledande universitet och forskningsinstitut. Målet är att stärka Gränges ledande position inom utvecklingen av material för lödda värmeväxlare och andra nischmarknader, utveckla nya innovativa aluminiumprodukter och nya materialteknologier samt etablera sig inom nya kundsegment. Nya legeringar och legeringskombinationer testas först genom provgjutning, valsning och datorsimuleringar hos Gränges R&I innan fullskalig produktion inleds. Det här tillvägagångssättet underlättar planeringen av effektiva produktionsprocesser med hög precision.

Utvecklingen av nya produkter sker ofta i samverkan med koncernens affärsutvecklingsenheter. Om nödvändig kompetens saknas för en effektiv utvecklingsprocess, övervägs möjligheten att anlita externa partners och, i vissa fall, förvärva sådan kompetens, till exempel från mindre, nystartade företag. Som en del av Gränges nya R&I-organisation, som inrättades 2017, finns det ett antal personer som enbart arbetar med nya materialteknologier.

Global och lokal teknisk support

Vi behöver vara nära våra produktionsenheter samt ha en nära kontakt med våra kunder globalt. Därför är Gränges produktutvecklare och tekniker är representerade i Asien, Europa och Amerika, för att hjälpa kunder att optimera samspelet mellan deras maskiner, processer och applikationer och våra produkter. Vi arbetar mycket nära våra applikationsingenjörer och i nära kontakt med våra kunders tekniska enheter. Detta ger oss kunskap om nuvarande krav och framtida utmaningar. Vår lösning för att möta nuvarande och framtida utmaningar är kompetenta och engagerade forskare i världsklass som använder de bästa testanläggningarna för jobbet. Vissa tester är outsourcade, men nyckelkompetenserna hålls internt och vi har många kontakter med forskningsinstitut och universitet.

Vi erbjuder kunder en rad olika tjänster vilka innefattar lödning av prototyper, löd­simulering för aluminium, lödbarhetstester, nedböjningstester, flytbarhetstester, avancerade metallurgiska undersökningar och accelererade korrosionsprovningar, som till exempel NSS (Neutral Salt Spray), CCT (Cyclic Corrosion Test) och SWAAT (Sea Water Acetic Acid Test), vilket ger Gränges möjlighet att erbjuda skräddarsydda och optimerade aluminiumprodukter. Den samlade kunskapen och erfarenheten från dessa processer gör det möjligt för oss att verkligen skapa optimerade aluminiumproduktlösningar.

Som ett stöd i det här arbetet har Gränges ett applikationscenter som kan återskapa kundernas formnings- och lödningsprocesser. Applikationscentret, som ligger i Shanghai, är också idealiskt för att testa små enheter av specialdesignade värmeväxlare. För att sprida lödda värmeväxlare utanför fordonsområdet, bygger Gränges upp kompetens inom prototyp­design, optimering och funktionstester för värmeväxlare.

Historia

Gränges R&I finns både i Finspång, Sverige och i Shanghai, Kina. Vårt FoU-arbete för valsat aluminium började 1924 vid Finspongs Metallverk, två år efter att vi började vår aluminiumproduktion. Vi har haft flera olika namn sedan dess. Vår produktion av lodpläterade aluminiumband startade 1972 och vi gjorde våra första FoU-rapporter om korrosion hos lödda produkter 1974. Vår produktion i Shanghai startade 1999 och samtidigt startade vi ett inspektionslaboratorium för att överföra kunskap och erfarenhet. År 2006 hade detta utvecklats så väl att vi etablerade en FoU-enhet i Shanghai och under 2019 öppnade vi även ett nytt center vid vår anläggning i Huntingdon i USA. Idag arbetar det ca 60 forskare och tekniker på de tre enheterna.

Kompetensområden

Med tanke på den höga komplexiteten i hela processen är den expertis och det kunnande som finns hos Gränges R&I viktig både för kunderna och för Gränges interna produktutveckling, kvalitet och produktion.

Läs mer