Innovation

Gränges har världsledande forskning och utveckling som arbetar nära bolagets kunder, med djup kunskap om metallurgi och förståelse för tillverkningsprocessen.

Gränges Research & Innovation (R&I) är bolagets världsledande kompetenscentrum med avancerad kunskap om metallurgi och förståelse för produktionsprocessen. Den strategiska forskningen hanteras globalt medan den kundnära utvecklingen sker lokalt, i nära samarbete med produktionsanläggningarna. Gränges R&I har mer än 60 högutbildade medarbetare över hela världen som arbetar med produktutveckling, bland annat metallurger, kemister, metallografer, fysiker, maskiningenjörer och tekniker – alla specialister på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och andra avancerade applikationer. Flera av medarbetarna inom Gränges R&I har doktorsexamen och det finns ett regelbundet samarbete med universitet och tekniska institut.

Anpassning av R&I-processen för bästa resultat

Grundläggande forskning inom nyckelområden bedrivs oftast internt, men inom utvalda områden har Gränges samarbeten med ledande universitet och forskningsinstitut. Målet är att stärka Gränges ledande position inom utvecklingen av material för lödda värmeväxlare, utveckla nya innovativa aluminiumprodukter och nya materialteknologier samt etablera sig inom nya kundsegment. Nya legeringar och legeringskombinationer testas först genom provgjutning, valsning och datorsimuleringar hos Gränges R&I innan fullskalig produktion inleds. Det här tillvägagångssättet underlättar planeringen av effektiva produktionsprocesser med hög precision.

Utvecklingen av nya produkter sker ofta i samverkan med koncernens affärsutvecklingsenheter. Om nödvändig kompetens saknas för en effektiv utvecklingsprocess, övervägs möjligheten att anlita externa partners och, i vissa fall, förvärva sådan kompetens, till exempel från mindre, nystartade företag. Som en del av Gränges nya R&I-organisation, som inrättades 2017, finns det ett antal personer som enbart arbetar med nya materialteknologier.

Global teknisk support

Gränges produktutvecklare och tekniker är representerade i Asien, Europa och Amerika, där de erbjuder kunder avancerad teknisk support och en rad olika tjänster. Det innefattar lödning av prototyper, löd­simulering för aluminium, lödbarhetstester, nedböjningstester, flytbarhetstester, avancerade metallurgiska undersökningar och accelererade korrosionsprovningar, som till exempel NSS (Neutral Salt Spray), CCT (Cyclic Corrosion Test) och SWAAT (Sea Water Acetic Acid Test), vilket ger Gränges möjlighet att erbjuda skräddarsydda och optimerade aluminiumprodukter. Som ett stöd i det här arbetet har Gränges ett applikationscenter som kan återskapa kundernas formnings- och lödningsprocesser. Applikationscentret, som ligger i Shanghai, är också idealiskt för att testa små enheter av specialdesignade värmeväxlare. För att sprida lödda värmeväxlare utanför fordonsområdet, bygger Gränges upp kompetens inom prototyp­design, optimering och funktionstester för värmeväxlare.

Kompetensområden

Med tanke på den höga komplexiteten i hela processen är den expertis och det kunnande som finns hos Gränges R&I viktig både för kunderna och för Gränges interna produktutveckling, kvalitet och produktion.

Läs mer