Kontakt

Innovation

Gränges innovationsprocess är integrerad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsarbetet baseras på externa trender, kund- och konsumentinsikter, ny teknologi och affärsmodeller med hållbarhet integrerat i processen.

Vi utvecklar innovativa material och lösningar som gör det möjligt för kunderna att öka sin produktivitet och energieffektivitet, förbättra säkerheten samt dra nytta av möjligheter knutna till digitalisering och automatisering. Genom åren har Gränges utvecklat ett stort antal produkter med förbättrade slutegenskaper, samt ökad stabilitet och hållbarhet. Att utveckla produkter som kan förbättra kunders hållbarhetsprestanda och minska deras miljöpåverkan är av yttersta vikt för Gränges. Möjligheterna att förbättra produkternas hållbarhetsprestanda är störst i de tidiga stadierna av produktutvecklingsprocessen, när produktegenskaperna beslutas. Läs mer >

Gränges innovationsarbete stöds av bolagets R&I-center runtom i världen och av en välutvecklad innovationskultur. Samarbeten med externa parter, kunder och leverantörer utgör en växande del av innovationsarbetet och är också ett resurseffektivt arbetssätt. Vår innovation omfattar utvecklingen av nya produkter och tjänster, fortsatt utveckling och förbättring av befintliga erbjudanden och lösningar samt en utökning av vårt erbjudanden och värdekedjan. Hållbarhet är också en viktig del av vår innovationsprocess. Hållbarhetsdriven innovation kan omfatta löpande effektivitetsförbättringar, minskad resursanvändning i värdekedjan och utveckling av mer hållbara produkter. En stark närvaro på tillväxtmarknader, som exempelvis elfordonsmarknaden, ger ökade insikter i trender och konsumentbehov. Dessa kunskaper och insikter används för att utveckla nya produkter, tjänster, lösningar och affärsmodeller anpassade till förhållandena på dessa marknader. Vårt fokus på teknologi, produktionsprocesser och materialegenskaper bidrar till utvecklingen av kompaktare, lättare och mer formbara lösningar som ökar den ekonomiska effektiviteten och minskar miljöpåverkan.

R&I-center

Europa
Regionala center i Finspång och Konin. Fokus på material och lösningar för lödda värmeväxlare, flask-förslutningar, material med hög hållfasthet och nya teknologier

Asien
Regionalt center i Shanghai. Fokus på lösningar för elfordon och liknande nya applikationer.

Amerika
Regionalt center i Huntingdon.Fokus på material från bandgjutning och lösningar för HVAC, förpackningar och andra nischmarknader.

I Gränges R&I-organisation arbetar cirka 70 högutbildade medarbetare över hela världen, bland annat metallurger, kemister, metallografer, fysiker, maskiningenjörer och tekniker.

Forskning och innovation

Gränges Research & Innovation är vårt kompetenscentrum för metallurgin i hela tillverkningsprocessen och egenskaperna för lödda aluminiumprodukter. Detta omfattar allt från gjutning av valsblock till den slutliga användningen av lödda aluminiummaterial i slutprodukten, i hela världen. 

Utvecklingen av nya produkter sker ofta i samverkan med koncernens affärsutvecklingsenheter. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom Gränges, med externa kunder och, inom utvalda nyckelområden, tillsammans med ledande universitet och forskningsinstitut. Om nödvändig kompetens saknas för en effektiv utvecklingsprocess, övervägs möjligheten att anlita externa partners och, i vissa fall, förvärva sådan kompetens, till exempel från mindre, nystartade företag. Målet är att stärka Gränges ledande position inom utvecklingen av material för lödda värmeväxlare och andra nischmarknader, utveckla nya innovativa aluminiumprodukter och nya materialteknologier samt etablera sig inom nya kundsegment. En grupp inom Gränges R&I-organisation arbetar enbart med nya materialteknologier.

Den strategiska forskningen hanteras globalt medan den kundanpassade utvecklingen bedrivs lokalt i nära samarbete med produktionsanläggningarna och kunderna. Denna organisation möjliggör snabbare beslutsgångar och processer för produktutveckling då Gränges kan testa och verifiera nya produkter direkt i produktion. Nya legeringar och legeringskombinationer testas först genom provgjutning, valsning och datorsimuleringar hos Gränges R&I innan fullskalig produktion inleds. Utveckling av nya, innovativa produkter och materialegenskaper är drivkraften för Gränges framtida tillväxt.

Gränges R&I-historia

Gränges R&I finns både i Finspång i Sverige, i Konin i Polen, i Shanghai i Kina och i Huntingdon i USA. Vårt FoU-arbete för valsat aluminium började 1924 vid Finspongs Metallverk, två år efter att vi började vår aluminiumproduktion. Vi har haft flera olika namn sedan dess. Vår produktion av lodpläterade aluminiumband startade 1972 och vi gjorde våra första FoU-rapporter om korrosion hos lödda produkter 1974. Vår produktion i Shanghai startade 1999 och samtidigt startade vi ett inspektionslaboratorium för att överföra kunskap och erfarenhet. År 2006 hade detta utvecklats så väl att vi etablerade en FoU-center i Shanghai och under 2019 öppnade vi även ett nytt center vid vår anläggning i Huntingdon i USA. Idag arbetar det ca 90 forskare och tekniker på de fyra enheterna.

Kompetensområden

Med tanke på den höga komplexiteten i hela processen är den expertis och det kunnande som finns hos Gränges R&I viktig både för kunderna och för Gränges interna produktutveckling, kvalitet och produktion.

Läs mer