Kontakt

Smörjning, kemi och ytor

Det är mycket viktigt med en hög och konsistent ytkvalité för formning och lödning av värmeväxlare från aluminiumband. Detta gäller speciellt vakuumlödning men blir allt viktigare även för CAB-lödning när använd mängd fluss minskas.

Styrning och kontroll av smörjning och temperatur är vitala faktorer för lyckosam valsning och har en stor inverkan på ytkvalitén hos valsade produkter.

Kompetens och analyser

Vår väl erfarna expertgrupp stöder Gränges produktionsenheter i både Finspång och Shanghai med kompetens inom smörjning, ytors utveckling och olika typer av främst kemisk karaktärisering. Arbetet innefattar allt från samarbete med smörjmedelsleverantörer till optimering och styrning av smörjparametrar. Vi är också involverade i utvärdering av våra slutprodukters ytkvalité, renhet och topografi. Organiska substanser som smörjmedel och andra relevanta material kan utvärderas kvantitativt och kvalitativt. Dessutom kan vi mäta tunna aluminiumoxidfilmer med god precision samt utföra legeringsanalyser i både fast och flytande form.

Smörjmedel idag och i framtiden

Baserat på vår kompetens, utrustning och analysmetoder kan vi utvärdera och garantera ytkvalitén på våra produkter. Våra instrument är kraftfulla verktyg för problemlösning och orsaksanalys om något brister i produktionsprocessen.

Vi samarbetar med institut och är involverade i flera europeiska och kinesiska projekt för att utvärdera miljövänliga smörjmedel.