En global organisation

Gränges R&I - din kompetenta, tillförlitliga och globale partner helt fokuserad på lödda aluminiumvärmeväxlare.

Tillämpningsområde

Gränges R&I är Gränges FoU- och kompetenscentrum för metallurgin i hela tillverkningsprocessen och egenskaperna för lödda aluminiumprodukter. Detta omfattar allt från gjutning av valsblock till den slutliga användningen av lödda värmeväxlare i slutprodukten, i hela världen. Vi arbetar tvärfunktionellt inom Gränges, ibland med externa kunder, och inom utvalda nyckelområden med ledande universitet och forskningsinstitut runt om i världen.

Historia

Gränges R&I finns både i Finspång, Sverige och i Shanghai, Kina. Vårt FoU-arbete för valsat aluminium började 1924 vid Finspongs Metallverk, två år efter att vi började vår aluminiumproduktion. Vi har haft flera olika namn sedan dess. Vår produktion av lodpläterade aluminiumband startade 1972 och vi gjorde våra första FoU-rapporter om korrosion hos lödda produkter 1974. Vår produktion i Shanghai startade 1999 och samtidigt startade vi ett inspektionslaboratorium för att överföra kunskap och erfarenhet. År 2006 hade detta utvecklats så väl att vi etablerade en FoU-enhet i Shanghai också. Idag arbetar det ca 60 forskare och tekniker på de två enheterna. Ett tredje forsknings- och innovationscenter är under uppbyggnad i Huntingdon i USA.

Stöd för kunder regionalt och globalt

Vi behöver vara nära våra produktionsenheter samt ha en nära kontakt med våra kunder globalt. Därför är vi närvarande i både Finspång, Sverige och i Shanghai, Kina, där Gränges har produktionsanläggningar. Vi arbetar mycket nära våra applikationsingenjörer och fortlöpande i nära kontakt med våra kunders tekniska enheter. Det ger oss kunskap om nuvarande krav och framtida utmaningar. Vi bidrar med kompetenta och engagerade forskare som har tillgång till med bästa ändamålsenliga provningsutrustning för arbetet. En del av provningen köps externt, men nyckelkompetenser finns internt och vi har många nära kontakter med forskningsinstitut och universitet. Vi är en mycket internationell grupp medarbetare, tillsammans talar vi 15 språk flytande och besitter en bred bakgrund inom utbildning och arbetslivserfarenhet.

FoU-portfölj

Våra projekt har ett globalt upplägg tack vare insatsen från våra applikationsingenjörer och vår företagsstrategi. Olika projekt kan genomföras på den av platserna som är mest effektivt för dem, där de två FoU-enheterna kompletterar varandras arbete.