Produktutveckling

Några exempel på pågående forskningsprojekt som Gränges också erbjuder kommersiellt till kunder listas nedan.

TRILLIUM®

Gränges patenterade teknologi TRILLIUM® förenklar den komplexa lödningsprocessen genom att eliminera behovet av avfettning, tillsättning av flussmedel, rengöring och torkning. Lödbarheten är istället inbyggd i materialet i en process som kallas Active brazing. TRILLIUM® Solid, lanserad 2010, och TRILLIUM® Lean, lanserad 2017, hjälper Gränges kunder att sänka sina kostnader, utveckla nya konstruktioner och uppnå högre lönsamhet samtidigt som miljöpåverkan minskas. TRILLIUM® är väl lämpad för de flesta komponenter i kundapplikationer, såsom kylare, radiatorer, laddluftkylare, oljekylare och batterikylplattor.

Sedan lanseringen av TRILLIUM® Lean i april 2017 har intresset ökat kraftigt, med många kunder medverkande i tester och utvärderingar. Försäljningen av TRILLIUM® ökade med 30 procent under 2018, och Gränges räknar med att tekniken ska utgöra en väsentlig andel av koncernens försäljning om tre till fem år.

Starka och högtemperaturbeständiga rankor

Starka och högtemperaturbeständiga rankor är ett patenterat material som genom avancerade processer förbättrar egenskaperna och ökar materialets styrka efter lödning. 

Exhaust gas re-circulation (EGR)

Krav på lägre utsläpp från motorer blir allt tuffare. Gaser från motorn kan bli väldigt korrosiva då de innehåller mycket syra (svavel). Gränges fokuserar på materialvalidering inom området.

Gränges forskning och innovation har resulterat i 58 patentfamiljer och 198 beviljade patent samt ytterligare 106 patentansökningar under behandling (per den 31 december 2018).