Slutkunder

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, inom HVAC-industrin samt på nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar.
 

Läs mer om Gränges slutkunder inom respektive område:

Fordon

Fordonsindustrin omfattar alla fordonstyper, från lätta fordon till tunga lastfordon, liksom hybrid- och elbilar.

Läs mer

HVAC

Förkortningen HVAC inbegriper system för värme, ventilation och luftkonditionering i till exempel bostäder, kommersiella lokaler och industrifastigheter.

Läs mer

Övriga slutkundsmarknader

Aluminiumfolie utgör ett heltäckande skydd mot ljus, syre, fukt och bakterier. Dessa egenskaper gör det idealiskt för livsmedelsförpackningar och behållare.

Läs mer

Kundcase

Denso

"Anledningen till att vi valde Gränges är att de är nummer ett som leverantör av värmeväxlarmaterial globalt, med ett lyhört och säkert leveranssystem."