Övriga slutkundsmarknader

I Nordamerika är Gränges en av de större leverantörerna av aluminiumfolie till livsmedelsbehållare och lindningsmaterial till transformatorer.

Aluminiumfolie utgör ett heltäckande skydd mot ljus, syre, fukt och bakterier. Dessa egenskaper gör det idealiskt för livsmedelsförpackningar och behållare. Aluminiumfolie är uppdelat i tre huvudkategorier: folie för hushåll och institutioner, formbara förpackningar och flexibla förpackningar. Användningen av folie har ökat stadigt i var och en av dessa kategorier under flera decennier. Formbara förpackningar är bland de mest mångsidiga av alla typer av förpackningar och används i stor utsträckning till färdigförpackade livsmedel tack vare sin förmåga att klara stora temperaturskillnader, från nedfrysning till upphettning.

En transformator är en elektroteknisk komponent som används för att öka eller minska växelspänningar i elektriska kraftapplikationer. Den består av två eller flera band, även kallade lindningar, som är lindade runt en kärna. I Nordamerika spelar aluminium en viktig roll i utformningen av elnät och stora krafttransformatorer tack vare betydande kostnads- och viktfördelar jämfört med koppar.

Marknaderna för formbara förpackningar och transformatorlindningar i aluminium förväntas uppvisa en stadig årlig tillväxt.