Kommande händelser

04 maj 2017
Årsstämma 2017
Kalender

Aktiekursen

Aktien

Årsstämma 2017

Gränges årsstämma 2017 äger rum torsdagen den 4 maj 2017 kl 16.00 i Näringslivets Hus i Stockholm. Registreringen startar kl 15.00.

Läs mer
Investerare

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt teknikinnehåll, ska Gränges växa i betydligt högre takt än marknaden under de kommande åren, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

GRÄNGES I KORTHET

Försäljningsvolym

336 kton

Nettoomsättning

10 145 mkr

Antal anställda

1 500 st.

Produktionskapacitet

400 kton

Produkter & Innovation

Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation.

Hållbarhet

Gränges stärker aluminiumets position i ett hållbart samhälle.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.