Gränges årsredovisning för 2016

Gränges publicerade sin årsredovisning 2016 tisdagen den 14 mars 2017.

Årsredovisning

Gränges årsredovisning 2016

Kommande händelser


27 apr
2017

Delårsrapport för januari-mars 2017

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium.

Investerare

Här finns offentliggjord information om vår aktie, ägarstruktur samt rapporter och presentationer.

Försäljningsvolym

336 kton

Nettoomsättning

10 145 mkr

Antal anställda

1 500 st.

Produktionskapacitet

400 kton

R&D

Våra produkter är resultat av forskning och utveckling med djup kunskap om metallurgi och tillverkningsprocessen.

Hållbarhet

Gränges stärker aluminiumets position i ett hållbart samhälle.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.