Halvårsrapport 2017

20 jul 2017 Rapporter

Kommande händelser

25 okt 2017
Gränges India Technical Seminar 2017, Pune, Indien
Kalender

Aktiekursen

Aktien
Investerare

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt teknikinnehåll, ska Gränges växa i betydligt högre takt än marknaden under de kommande åren, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

GRÄNGES I KORTHET

Försäljningsvolym

336 kton

Nettoomsättning

10 145 mkr

Antal anställda

1 600 st.

Produktionskapacitet

420 kton

Exchange Magazine

Produkter & Innovation

Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation.

Hållbarhet

Gränges stärker aluminiumets position i ett hållbart samhälle.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.