Kommande händelser

01 feb 2018
Bokslutskommuniké 2017
Kalender

Aktiekursen

Aktien
Trillium®

ACTIVE BRAZING TECHNOLOGY

Med tekniken i TRILLIUM® Solid och TRILLIUM® Lean kan du löda snabbare, bättre och renare.

GRÄNGES I KORTHET

Försäljningsvolym

336 kton

Nettoomsättning

10 145 mkr

Antal anställda

1 600 st.

Produktionskapacitet

420 kton

Exchange Magazine

Investerare

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt teknikinnehåll, ska Gränges växa i betydligt högre takt än marknaden under de kommande åren, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Produkter & Innovation

Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation.

Hållbarhet

Gränges stärker aluminiumets position i ett hållbart samhälle.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.