Produkter

Sprayformning

Utforska DISPAL-produkternas unika egenskaper

Avancerade aluminiummaterial

Aluminium kallas ofta den ”gröna” metallen på grund av egenskaper som stödjer en hållbar utveckling. Det är lätt, starkt, korrosionsbeständigt, hållbart, mångsidigt och vattentätt material – och även i hög grad återvinningsbart. Dessa unika egenskaper gör att Gränges Powder Metallurgy kan erbjuda kunderna innovativa och smarta lösningar. Ett resultat är DISPAL®, en serie avancerade sprayformade aluminiummaterial.

Mycket god formbarhet och hög hållfasthet

Tack vare sprayformningen – en pulvermetallurgisk process – härdar legeringarna extremt snabbt. Det gör att materialet får en ytterst finkornig och homogen mikrostruktur utan inneslutningar eller oxider. Vare sig det handlar om lätta komponenter till motorer och växellådor eller halvfabrikat till avancerade maskiner ger produkter tillverkade av vårt material DISPAL® mycket god formbarhet och lägre vikt samt många andra prestandaförbättringar. DISPAL® har egenskaper som är jämförbara med stål, men väger bara en tredjedel så mycket. Det har en formbeständighet som är jämförbar med stål och gjutjärnslegeringar och dessutom lika hög motståndskraft mot slitage som gjutjärnslegeringar. DISPAL® går att få med kundanpassade egenskaper för termisk expansion, har optimala slitageegenskaper, hög formbeständighet och styvhet samt mycket god värmeavledningsförmåga och låg vikt jämfört med andra material och tekniker.

DISPAL®-portföljen

De sprayformade aluminiummaterialen i DISPAL®-portföljen innehåller en hög halt kisel (mellan 17 och 35 procent). I vår standardportfölj har vi sex DISPAL®-legeringar som ger enastående resultat. För mer detaljerad information om materialen, inklusive produktdatablad, klicka på länkarna ”Ladda ner”.

DISPAL®

Kemisk sammansättning

Egenskaper

Ladda ner

S220 AlSi35  Låg densitet Ladda ner ›
S221 AlSi40  Låg termisk expansion   Ladda ner ›
S225  AlSi35NiFe2  Lägre termisk expansion vid högre hållfasthet   Ladda ner ›
S232 AlSi20Fe4Cu3Mg  Styrka, utmattningoch slitstyrka   Ladda ner ›
S250 AlSi20Fe5Ni2  Hög temperaturstyrka Ladda ner ›
S260 AlSi25Cu4Mg  Nötningsbeständig Ladda ner ›
S270 AlSiFe4Ni3CuMgMnCrTi  Högsta styrka och styvhet vid hög temperatur    Ladda ner ›


Kundanpassade legeringar?
- Våra innovativa produktutvecklare har tagit fram många olika specialiserade legeringar och möjligheterna är oändliga. Vi är här för att hjälpa dig.

Applikationer

En anmärkningsvärd kombination av egenskaper och fördelar

+ ... hög draghållfasthet (Rm upp till 750 MPa)

+ ... ökad brottseghet (KIC upp till högst 115 MPa •√m)

+ ... hög temperaturbeständighet vid arbetstemperaturer upp till 450°C

+ ... hög utmattningshållfasthet om 220 MPa vid R=-1 och RT (180 MPa/ vid T=150°C)

+ ... ökad styvhet (elasticitetsmodul upp till 115 GPa)

+ ... utmärkt slitagebeständighet (hård ytbeläggning ej nödvändig)

+ ... anpassningsbar koefficient för termisk expansion

α =14 •10-6/K (~stål) till α = 23 •10-6/K (~aluminium/magnesium)

+ ... god värmeledningsförmåga 90–160 W/m/K

+ ... god smidbarhet och skärbarhet

Användningsområden och branscher

Våra kunder uppskattar de många användningsområdena för DISPAL®.

• Drivlinor i fordon

• Industrirobotar

• Högprecisionsmaskiner

• Flygindustrin

• Satelliter

• Motorsport

• Optikindustrin

• Försvarsindustrin

• Mätteknik

Kontakt

Gränges Powder Metallurgy

 

E-post

Adress
Granges Powder Metallurgy SAS
St Avold Nord
ESPA Europort
57500 Saint Avold
France