Kontakt

Om Gränges

Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna.

Vår verksamhet

Gränges är en ledande leverantör av valsade aluminiummaterial och erbjuder produktion, försäljning, teknisk support och kunddriven produktutveckling.

Syfte och värderingar

Kärnan i vår verksamhet är människorna och företagskulturen. Hur våra anställda agerar i vardagen på arbetsplatsen är det som utgör...

Organisation

Gränges verksamhet är organiserad för att på bästa sätt tillvarata kundernas behov och säkerställa att koncernens interna resurser utnyttjas på bästa sätt.

Strategi och mål

Navigate-strategin grundar sig på tre delar – återställa, bygga och investera – där det långsiktiga målet är hållbar tillväxt. Det handlar om att fortsätta att bygga bolaget utifrån Gränges affärsmodell.

Läs mer