Kontakt

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Varannan bil som produceras idag globalt innehåller material som Gränges tillverkat.

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...

Affärsmodell

Gränges stödjer sina kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support genom produktens livscykel. Slutprodukternas effektivitets- och...

Våra marknader

Gränges har en ledande global position inom valsade aluminiummaterial och är en av de få aktörerna i branschen med produktion, försäljning...

Strategi och mål

Med fokus på att utveckla och stärka den ledande positionen globalt inom värmeväxlarmaterial i aluminium förväntas Gränges nå tillväxt i alla geografiska regioner, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Läs mer