Kontakt

Om Gränges

Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna.

Vår verksamhet

Gränges är en ledande leverantör av valsade aluminiummaterial och erbjuder produktion, försäljning, teknisk support och kunddriven produktutveckling.

Syfte och värderingar

Kärnan i vår verksamhet är människorna och företagskulturen. Hur våra anställda agerar i vardagen på arbetsplatsen är det som utgör...

Organisation

Gränges verksamhet är organiserad för att på bästa sätt tillvarata kundernas behov och säkerställa att koncernens interna resurser utnyttjas på bästa sätt.

Strategi och mål

Med fokus på att utveckla och stärka den ledande positionen globalt inom värmeväxlarmaterial i aluminium förväntas Gränges nå tillväxt i alla geografiska regioner, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Läs mer