Kontakt

Fokusområden

Hållbarhet är en stark drivkraft och möjliggör långsiktig konkurrenskraft och värdeskapande för Gränges. Målet är att driva hållbar tillväxt genom att skapa cirkulära och hållbara aluminiumlösningar. Detta drivs av ambitiösa planer för nettonoll, cirkularitet och ansvarsfull produktion. Gränges satsar på klimatneutralitet till 2040 och lanserade 2023 även nya hållbarhetsmål för 2030. Gränges fokusområden är att investera i hållbar försörjning och återvinning, hållbar verksamhet och hållbara kunder & sektorer.