Kontakt

Gränges Endure – hållbart inköpt och producerat

Gränges strategiska prioritet är att erbjuda kunderna branschledande hållbara produkter och lösningar som har en låg klimatpåverkan, är cirkulära och resurseffektiva samt ansvarsfullt inköpta och producerade. Under 2022 lanserade Gränges ett nytt produktvarumärke för hållbara och cirkulära lösningar. Gränges Endure kommer att hjälpa kunderna att minska koldioxidutsläppen från sina produkter och uppfylla kraven från miljömedvetna slutanvändare.

Gränges har varit ledande inom innovativa aluminiumlösningar i årtionden. I dag har bolaget bevisat branschledande hållbarhetsresultat. EcoVadis, den största oberoende leverantören av hållbarhetsbedömningar, har exempelvis gett Gränges betyget Platina, vilket innebär att bolaget ingår i den översta 1 procenten av bolag som har bedömts globalt i branschen. Gränges har ett åtagande om klimatneutralitet till 2040

Gränges Endure kommer att hjälpa kunderna att minska koldioxidutsläppen från sina produkter och uppfylla kraven från miljömedvetna slutanvändare. Gränges Endure har den lägsta miljöpåverkan och erbjuder samtidigt högsta kvalitet. Gränges Endure-produkterna har externt verifierade koldioxidutsläpp på högst 4,0 ton CO2e/ton, mätt från bauxitutvinningen till dess att Gränges produkter levereras till kunderna (vagga till grind). Det görs också en verifiering av en extern part att produkterna har ansvarsfullt inköpta råvaror och är ansvarsfullt producerade.