Kontakt

1930–1956: Den Waldenströmska eran

Med Martin Waldenström som ny vd för Gränges inleddes en helt ny epok, en där han samlade makten hos sig själv och till och med efterträddes av sin son Erland. Med honom fick Gränges en chef som bättre behärskade förhandlingsteknik vilket skulle komma väl till pass i en period som karaktäriserades av ännu större protektionism och planekonomi men också av rustnings-ansträngningar och ett nytt världskrig. Svensk malm skulle på nytt stå i centrum för olika politiska framstötar och handelspolitiken kännetecknades av den ”själviska neutralitetspolitiken”.

Efter kriget kom återuppbyggnaden i Sverige snabbt igång, och svenska företag var redo att öka produktionen. Det var inte bara Gränges som dominerade sin bransch på hemmamarknaden och behövde söka sig utomlands för att växa. Boliden, SKF och Electrolux var andra exempel. För Grängsledningen innebar freden också att diskussionerna om statens inlösen av LKAB återupptogs. 

Bild: Flygfoto över Grängesbergområdet från 1932. Bild från Järnvägsmuseet.