Kontakt

Utdelning

Gränges utdelningspolicy är att över tid dela ut 30-50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

Gränges beslutade att dra tillbaka utdelningsförslaget

Gränges styrelse beslutade, och kommunicerade, i mars att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 3,40 SEK per aktie. Styrelsens beslut fattades mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat. 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 588 580 143 kronor överförs till fullo i ny räkning.