Kontakt

Utdelning

Gränges utdelningspolicy är att över tid dela ut 30-50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

Kommentar:  Styrelsen föreslog en utdelning om 2,25 SEK (1,10) per aktie för räkenskapsåret 2021, vilket motsvarar 40 procent (32) av årets resultat.