Utdelning

Gränges utdelningspolicy är att över tid dela ut 30-50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

 

 

Kommentar: Årsstämman 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,20 SEK per aktie för 2018. Det är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år, och motsvarar 35 procent av årets resultat 2018.