Kontakt

Utdelning

Gränges utdelningspolicy är att över tid dela ut 30-50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

Utfall: Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK (2,25) per aktie för räkenskapsåret 2022, vilket motsvarar 38 procent (40) av årets resultat.


Utdelningshistorik

Utdelningsår SEK per aktie Utdelningsandel av årets resultat, %
2022* 2,50 38%
2021 2,25 40%
2020 1,10  32%
2019 -  -
2018 3,20 35%
2017 3,00 35%
2016 2,40  36%
2015 2,00 39%
2014 1,50  

* Föreslagen utdelning.