Kontakt

Utdelning

Gränges utdelningspolicy är att över tid dela ut 30-50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

Utfall: Årsstämman 2024 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,00 SEK (2,50) per aktie för räkenskapsåret 2023, motsvarande 32 procent (38) av årets vinst.


Utdelningshistorik

Utdelningsår SEK per aktie Utdelningsandel av årets resultat, %
2023 3,00 32%
2022 2,50 38%
2021 2,25 40%
2020 1,10  32%
2019 -  -
2018 3,20 35%
2017 3,00 35%
2016 2,40  36%
2015 2,00 39%
2014 1,50