Kontakt

Utdelning

Gränges utdelningspolicy är att över tid dela ut 30-50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

Utfall: Årsstämman 2023 fastslog styrelsens förslag om utdelning om 2,50 SEK (2,25) per aktie för räkenskapsåret 2022, vilket motsvarar 38 procent (40) av årets resultat.


Utdelningshistorik

Utdelningsår SEK per aktie Utdelningsandel av årets resultat, %
2022 2,50 38%
2021 2,25 40%
2020 1,10  32%
2019 -  -
2018 3,20 35%
2017 3,00 35%
2016 2,40  36%
2015 2,00 39%
2014 1,50