Produkter

Värmeväxlarmaterial

Valsade produkter for lödda värmeväxlare

En världsledare inom valsade
aluminiumprodukter

Gränges erbjuder ett omfattande sortiment av pläterade och opläterade valsade aluminiumprodukter med höga krav på funktionalitet och prestanda. Beroende på det specifika behovet för en viss applikation erbjuder Gränges multilagerprodukter med upp till fem lager. Mångfalden ger nästan obegränsade möjligheter till kundanpassade lösningar baserade på noggrant utvalda legeringskombinationer, leveransförhållanden, pläteringstjocklekar och geometrier. Toppmodern teknik och genuin industriell hantverksskicklighet borgar för material med jämn kvalitet.

TRILLIUM

TRILLIUM
- Aktiv lödningsteknologi

Genom åren har Gränges utvecklat många produkter med förbättrade slutegenskaper, ökad stabilitet och bättre hållbarhet. Flera av dessa produkter är baserade på nya koncept såsom SSR-rankan och TRILLIUM®.

Läs mer

Kundbaserade hållbara aluminiumlösningar

Gränges starka produkterbjudande är resultatet av avancerad kunskap om metallurgi och produktionsprocesser samt ett långsiktigt engagemang i forskning och innovation. Vi bedriver strategisk forskning och innovation samt kundbaserad produktutveckling. Produkter måste kontinuerligt anpassas för nya generationer av produkter, nya applikationer och nya krav hos slutanvändarna. Våra avancerade aluminiumprodukter är resultatet av ett långsiktigt engagemang för forskning och innovation och ett nära samarbete med våra kunder.

Huvudsakliga produktgrupper

Gränges erbjuder ett fullsortiment av valsade aluminiumprodukter till producenter av värmeväxlare och upp till 3 000 produktspecifikationer. Omfattar 200 aktiva legeringskombinationer. Toppmodern teknik och genuin industriell hantverksskicklighet borgar för material med jämn kvalitet. Produkterna kan delas in i fyra huvudgrupper: pläterade rör, pläterad ranka, opläterad ranka och pläterad plåt.

Pläterade rör

Rörprodukter för både formade och lödda rörkonstruktioner som passar väl in i den rådande trenden mot allt tunnare material och ökad efterfrågan på korrosionsbeständighet, lödbarhet och styrka.

Pläterad ranka

Pläterade rankor utvecklade för mycket god lödbarhet för att motverka att kärnan löses upp eller att rankan böjs ner vid höga temperaturer samt för att möjliggöra tunnare material till lättare värmeväxlare.

Opläterad ranka

Det mest grundläggande värmeväxlarmaterialet. Opläterade rankor består av endast en legering utan pläteringsskikt och används för applikationer såsom radiatorer, värmare, laddluftkylare och evaporatorer.

Pläterad plåt

Består av en kärnlegering med plätering på en eller två sidor. Den valsade produkten pressas eller formas av kunden beroende på tillämpning och används i de flesta typer av värmeväxlarapplikationer, antingen för kylplattor eller för in- och utlopp av kylmedier.

Kontakt

Kontakta oss


Filip Fernqvist
Segment Leader, Heat Exchanger Materials, Gränges Europe 
filip.fernqvist@granges.com

  


Song Zhu

VP sales, Asia
song.zhu@granges.com