Bokslutskommuniké

31 jan 2019 Rapporter

Kommande händelser

14 mar 2019
14 mar 2019
Årsredovisning 2018
Kalender

Följ oss

Media

Aktiekursen

Aktien
Trillium®

ACTIVE BRAZING TECHNOLOGY

Med tekniken i TRILLIUM® Solid och TRILLIUM® Lean kan du löda snabbare, bättre och renare.

GRÄNGES I KORTHET

Försäljningsvolym

375 kton

Nettoomsättning

12 910 MSEK

Antal anställda

1 700 st.

Produktionskapacitet

420 kton

EXCHANGE MAGAZINE

Investerare

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt teknikinnehåll, ska Gränges växa i betydligt högre takt än marknaden under de kommande åren, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Produkter & Innovation

Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation.

Hållbarhet

Gränges stärker aluminiumets position i ett hållbart samhälle.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.