Kontakt

Kommande händelser

27 jan 2022
27 jan 2022
Bokslutskommuniké 2021
Kalender

Aktiekursen

Grängesaktien
Investerare

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt teknikinnehåll, ska Gränges växa i betydligt högre takt än marknaden under de kommande åren, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

DISPAL®

LÄTTA LEGERINGAR FÖR FRAMTIDEN

DISPAL® är högpresterande sprayformade aluminiummaterial som tillverkas av vår affärsenhet Gränges Powder Metallurgy.

GRÄNGES I SIFFROR

Försäljningsvolym

446 kton

Nettoomsättning

13 mrd SEK

Antal anställda

2 600

Produktionskapacitet

560 kton

ANDRA NYHETER

Trillium®

ACTIVE BRAZING TECHNOLOGY

Med tekniken i TRILLIUM® Solid och TRILLIUM® Lean kan du löda snabbare, bättre och renare.

Produkter & Innovation

Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.