Årsredovisning 2018

14 mar 2019 Rapporter

Kommande händelser

26 apr 2019
26 apr 2019
Delårsrapport januari-mars 2019
Kalender

Följ oss

Media

Aktiekursen

Aktien
Trillium®

ACTIVE BRAZING TECHNOLOGY

Med tekniken i TRILLIUM® Solid och TRILLIUM® Lean kan du löda snabbare, bättre och renare.

GRÄNGES I KORTHET

Försäljningsvolym

375 kton

Nettoomsättning

12 910 MSEK

Antal anställda

1 800 st.

Produktionskapacitet

420 kton

EXCHANGE MAGAZINE

Investerare

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt teknikinnehåll, ska Gränges växa i betydligt högre takt än marknaden under de kommande åren, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Produkter & Innovation

Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation.

Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.