Kontakt

Ny återvinnings- och gjutningskapacitet i Huntingdon i full drift

Den nya återvinnings- och gjutningslinjen i Gränges produktionsanläggning i Huntingdon, Tennessee, kommer att öka produktionskapaciteten, sänka kostnaden och leda till förbättrad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp i linje med Gränges höga hållbarhetsambitioner.

Detta toppmoderna tillägg till anläggningen bidrar med en avsevärd ökning av gjutningskapaciteten i Huntingdon. Dessutom blir det möjligt att öka nyttjandegraden i nedströms valsnings- och skärningsprocesser, vilket resulterar i förbättrad produktionseffektivitet. Den nya gjutningslinjen bidrar också till Gränges ambitiösa hållbarhetsmål genom ökad återvinning och förbättrad energieffektivitet.

Chad Pinson, ansvarig för projektet, betonar att detta initiativ är en viktig del i Gränges hållbarhetsplan och lyfter fram den starka drivkraften hos teamet i Gränges Americas för att expandera verksamheten samtidigt som man förbättrar energieffektiviteten och minskar klimatpåverkan. Han tillägger: ”Detta understryker vårt fokus på tillväxt och vårt engagemang för att möta kraven från våra kunder och marknader.”

Investeringen i den nya gjutningslinjen som tillkännagavs 2021 genomfördes enligt plan och budget och är nu i full drift. För att fira denna viktiga milstolpe deltog Gränges VD Jörgen Rosengren, styrelseordförande Fredrik Arp, Chad Pinson, Director of Projects och Huntingdon-teamet vid invigningen. Gränges fortsätter att investera i den amerikanska marknaden med ytterligare en gjutningslinje som beräknas vara färdig i slutet av 2024.

Läs tidigare pressmeddelande här >