Kontakt

1957–1976: Ett växande konglomerat

Under Erland Waldenströms ledning gick Gränges in i en ny era 1957, då den svenska staten löste ut LKAB från företaget för närmare 1 miljard kronor. Frågan var vad företaget skulle använda denna nya likviditet till? För den summan kunde Gränges till exempel köpa makten i alla de större börsbolagen och bli ett investmentbolag. Hur man än gjorde skulle det bli ett nästan nytt företag. Att dela ut summan till aktieägarna ansågs inte vara någon bra idé då det skulle innebära hög beskattning och att staten fick en omedelbar återbäring. 

Det blev till slut en upprustning av kvarvarande gruvor i Bergslagen, ny gruvbrytning i Liberia, utbyggnad av stålverket i Oxelösund samt så småningom övertagande av Svenska Metallverken, som även ägde Finspongs Metallverk, och verkstadsföretaget Bröderna Höglund. Gränges växte under dessa år till att bli landets ledande industriföretag. Under 1970-talet började dock problemen hopa sig. Högkonjunkturen vek och de svenska lönekostnaderna skenade. 

1965 nådde Sverige den relativa toppen som industrination. Landet stod för 2,4 procent av världshandeln och de privatägda före--tagen sysselsatte totalt 3,1 miljoner personer. Det är en nivå som aldrig därefter uppnåtts. I slutet av 1960-talet var dock festen slut. En allt högre inflation hade gröpt ur företagens konkurrenskraft och soliditet. 

Bild: Skylt vid ingång till Gränges personal vid huvudkontoret år 1958. Bild från Järvägsmuseet.