Kontakt

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Gränges på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden eller oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden eller oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning, Gränges uppförandekod eller andra Gränges policyer har vi en Visselblåsarfunktion.

Genom denna tjänst kan medarbetare och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. 

För information om hur visselblåsartjänsten fungerar, läs dokumentet:

Gränges visselblåsarfunktion – Information och regler

Så här gör du en anmälan

Du hittar Gränges Visselblåsarfunktion, som hanteras av den externa och oberoende aktören Whitepaper Advisors, via länken: https://granges.trumpet-whistleblowing.eu/. Namnet på Whitepaper Advisors visselblåsartjänst är Trumpet.

När du är inne i Visselblåsarfunktionen – via länken ovan – kan du välja om du vill göra din anmälan via ett webbformulär, telefon eller brev. En anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. En anmälan hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess.

Om du vill göra en anmälan direkt på webbportalen, gå in på länken ovan och starta din anmälan genom att klicka på knappen i rutan ”RAPPORTERA ETT ÄRENDE”. Du blir sedan guidad genom hela processen och i portalen finns även svar på de vanligaste frågorna vid varje steg. Om du vill utesluta att någon har möjlighet att spåra din aktivitet bör du välja en privat dator eller mobiltelefon samt besöka Visselblåsarfunktionen från ett nätverk du litar på, exempelvis ditt hemmanätverk om sådant finnes.

Vill du göra en anmälan per telefon, ring 020-10 30 91, öppet dygnet runt.

Vill du göra en anmälan per brev, skriv till Whitepaper Advisors, Box 479, 201 24 Malmö