Kontakt

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Gränges på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden eller oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden eller oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning, Gränges uppförandekod eller andra Gränges policyer har vi en visselblåsarfunktion.

Genom denna tjänst kan medarbetare och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. I praktiken kan visselblåsarfunktionen användas för att rapportera alla typer av missförhållanden.

Datainspektionen och Dataskyddslagen (GDPR) reglerar vilka personer och vilken typ av information som får lagras och behandlas via ett sådant här system. I enlighet med Datainspektionens rekommendation kan Gränges därför endast lagra och behandla uppgifter avseende allvarliga fall av missförhållanden som berör personer i ledande befattningar.

För information om hur visselblåsartjänsten fungerar, läs dokumentet

Gränges visselblåsarfunktion – Information och regler

Så lämnar du din anmälan

Du kan lämna din anmälan via någon av följande kanaler:

  • Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden lcr629.
  • Skriv ett brev och skicka till 2Secure, P.O Box 140, SE-221 00 Lund
  • Ring till 0771-779 977 när som helst under dygnet.