Kontakt

Styrelse

Gränges styrelse består av åtta stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Fredrik Arp är styrelsens ordförande.

Fredrik Arp

Ordförande
Se mer

Född : 1953

Utbildning : Civilekonom och hedersdoktor, Lunds Universitet.

Befattning : Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2020. Ordförande i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseordförande i Bravida Holding AB, Nolato AB.

Tidigare befattningar : Styrelseordförande i bland annat Ahlsell AB, Bröderna Edstrand AB, Munksjö AB, Thule AB, Parques Reunidos SA och Qioptiq SA. Styrelseledamot i bland annat Swedfund International AB, Vattenfall AB, Getinge AB och Technogym S.p.a. VD för PLM AB, Volvo Personvagnar AB och Trelleborg AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 13 636 aktier.

Mats Backman

Styrelseledamot
Se mer

Född : 1968

Utbildning : Civilekonom, Stockholms universitet.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : Executive Vice President Group Finance och CFO i Volvo Group.

Tidigare befattningar : Operating Partner Triton. CFO för Trustly. CFO & Executive Vice President of Financial Affairs i Veoneer, Inc. CFO för Autoliv, Inc. Olika ledande befattningar inom Sandvikkoncernen, bland annat som CFO.

Eget och närståendes aktieinnehav : 15 000 aktier.

Peter Carlsson

Styrelseledamot
Se mer

Född : 1970

Utbildning : Civilekonom och Teknologie Hedersdoktor, Luleå Tekniska Universitet.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : VD och styrelseledamot i Northvolt. Styrelseledamot i Orbital Systems och Q Group.

Tidigare befattningar : Vice President Supply Chain och Chief Procurement Officer för Tesla Motors. Senior Vice President och Chief Procurement Officer för NXP Semiconductors. Inköpschef för Sony Ericsson. Styrelseledamot i Metso och Rosti Group.

Eget och närståendes aktieinnehav : 10,000 aktier.

Hans Porat

Styrelseledamot
Se mer

Född : 1955

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i Ecolean AB.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef i Nolato AB, olika ledande befattningar inom ABB, vice VD för Trelleborg AB, VD för Gadelius Japan. Styrelseledamot i Cloetta AB, Lindab International AB och Nolato AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Steven Armstrong

Styrelseledamot
Se mer

Född : 1964

Utbildning : BA (Hons) in Business Studies & Economics, East London University.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2022. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i University of East London.

Tidigare befattningar : Olika ledane befattningar inom Ford, bland annat Corporate Officer på Ford Motor Company, President på Changan Ford, Ford Brazil och Ford South America. Ordförande, VD och koncernchef på Ford Europe. SVP Inköp och COO på Volvo Cars. COO på Getrag-Ford Transmissions.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Martina Buchhauser

Styrelseledamot
Se mer

Född : 1966

Utbildning : M.Sc. Management, Stanford University.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : Senior advisor i H&Z Management Consulting. Styrelseledamot i Plastic Omnium. Styrelseledamot i NextSource Materials Inc.

Tidigare befattningar : Chief Procurement Officer på Volvo Car Corporation och medlem i bolagsledningen. Senior Vice President Purchasing and Supplier Network for Interior på BMW. Vice President Procurement på MAN Truck & Bus. Olika ledande befattningar inomområdena för inköp och leverantörskvalitet på Opel och General Motors.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Katarina Lindström

Styrelseledamot
Se mer

Född : 1965

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : COO och Executive Vice President Technology and Operations i Hempel A/S. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot i Skövde Högskola.

Tidigare befattningar : President Global ­Operations, Munters AB. Senior Vice President International Manu­facturing & Senior Vice ­President Operations and Supply Chain Management, Volvo Group Trucks Operation och andra ledande befattningar inom Operations och Product Management i Volvo Trucks Asia och Volvo Powertrain AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 8 687 aktier.

Gunilla Saltin

Styrelseledamot
Se mer

Född : 1965

Utbildning : Doktorsexamen i kemiteknik från University of Idaho, en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2023. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga befattningar : VD för Tata Steels Nederländska Downstream verksamhet och medlem av koncernledningen. Styrelseledamot i LKAB.

Tidigare befattningar : VD för Mondis affärsområde Uncoated Fine Paper. Olika befattningar inom Södra koncernen. Dessa befattningar inkluderar bland annat positionerna som Executive Vice President Södra Cell och Site manager Södra Cell Värö.

Eget och närståendes aktieinnehav: : 2 400 aktier.

Emma Hansen Lamprecht

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1994

Utbildning : Strategisk inköpare, TUC Yrkeshögskola

Beskrivning : Projektinköpare inom inköpsavdelningen, anställd hos Gränges sedan 2021. Arbetstagar­representant i styrelsen sedan december 2023. Representerar Unionen.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Robert Dahlqvist

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1989

Utbildning : Civilingenjör i teknisk nanovetenskap och filosofie doktor i fysik, Lunds tekniska högskola.

Beskrivning : Applikationsingenjör, anställd hos Gränges sedan 2019. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2023. Representerar Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Emelie Gunnstedt

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1988

Utbildning : Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning  

Beskrivning : Processoperatör, teamledare, anställd på Gränges sedan 2007. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan hösten 2022. Arbetstagarrepresentant sedan 2023. Representerar IF Metall.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Tobias Johansson

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1976

Utbildning : Naturbruksprogrammet.

Beskrivning : Processoperatör, anställd på Gränges sedan 1998. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2023. Representerar IF Metall.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.