Kontakt

Styrelse

Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Fredrik Arp är styrelsens ordförande.

Fredrik Arp

Ordförande
Se mer

Född : 1953

Utbildning : Civilekonom och hedersdoktor, Lunds Universitet.

Befattning : Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2020. Ordförande i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseordförande i Bravida Holding AB, Nolato AB och Hövding Sverige AB. Styrelseledamot i Swedfund International AB.

Tidigare befattningar : Styrelseordförande i bland annat Ahlsell AB, Bröderna Edstrand AB, Munksjö AB, Thule AB, Parques Reunidos SA och Qioptiq SA. Styrelseledamot i bland annat Vattenfall AB, Nuevolution AB, Getinge AB och Technogym S.p.a. VD för PLM AB, Volvo Personvagnar AB och Trelleborg AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 13 636 aktier.

Mats Backman

Ledamot
Se mer

Född : 1968

Utbildning : Civilekonom, Stockholms universitet.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga befattningar : Group CFO i Trustly.

Tidigare befattningar : CFO & Executive Vice President of Financial Affairs i Veoneer, Inc. CFO för Autoliv, Inc. Olika ledande befattningar inom Sandvikkoncernen, bland annat som CFO. Olika ledande befattningar inom Outokumpu, Nordea och Boliden.

Eget och närståendes aktieinnehav : 10 000 aktier.

Katarina Lindström

Ledamot
Se mer

Född : 1965

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseledamot samt Executive Vice President & COO i Hempel A/S. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot i Skövde Högskola.

Tidigare befattningar : President Global Operations, Munters AB. Senior Vice President International Manufacturing & Senior Vice President Operations and Supply Chain Management, Volvo Group Trucks Operation. Olika ledande befattningar inom AB Volvo 1988–2018.

Eget och närståendes aktieinnehav : 5 000 aktier.

Ragnhild Wiborg

Ledamot
Se mer

Född : 1961

Utbildning : Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseordförande i Cerebrum Invest, EAMSolar och FXNor. Styrelseledamot i EWS Foundation, Intrum AB, Kistefos ASA och Sbanken ASA.

Tidigare befattningar : Styrelseledamot i Rec Silicon ASA och Borregaard ASA. Investeringsdirektör och förvaltare på Odin Fonder och Wiborg Kapital förvaltning. Arbete på flera investmentbanker, bland annat Pareto, ABG Sundal Collier, First Chicago och SEB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 1 176 aktier.

Carina Andersson

Ledamot
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i Beijer Alma AB, Systemair AB, BE Group AB, Detection Technology Oyj och Swedish Stirling AB.

Tidigare befattningar : General Manager Powder Technology, Sandvik Materials Technology. VD för Ramnäs Bruk. Styrelseledamot i Mälardalens Högskola och i SinterCast AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 3 274 aktier.

Peter Carlsson

Ledamot
Se mer

Född : 1970

Utbildning : Civilekonom, Luleå Tekniska Universitet.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar : VD och styrelseledamot i Northvolt. Styrelseledamot i Metso och Orbital.

Tidigare befattningar : Inköps- och logistikchef i Tesla Motors, chef för inköp och outsourcing i NXP Semiconductors, inköpschef i Sony Ericsson. Styrelseledamot i Fingerprint Cards och i Rosti Group.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Hans Porat

Ledamot
Se mer

Född : 1955

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i Ecolean AB.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef i Nolato AB, olika ledande befattningar inom ABB, vice VD för Trelleborg AB, VD för Gadelius Japan. Styrelseledamot i Cloetta AB, Lindab International AB och Nolato AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Öystein Larsen

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1957

Beskrivning : IS/IT-arkitekt och Cyber Security Manager, anställd hos Gränges sedan 1979. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2014. Representerar Unionen.

Eget och närståendes aktieinnehav : 638 aktier.

Konny Svensson

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1954

Utbildning : Industrielektriker. Bolagsstyrelseutbildning.

Beskrivning : Underhållselektriker, anställd hos Gränges sedan 1997. Arbetstagarrepresentant istyrelsen sedan 2013. Representerar IF Metall. Arbetstagarrepresentant i styrelsenför Gränges Finspång AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 319 aktier.

Elin Lindfors

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1988

Utbildning : Materialingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Beskrivning : Teknikchef omsmältverk, anställd hos Gränges sedan 2013. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2016. Representerar Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet.

Eget och närståendes aktieinnehav : 568 aktier.

Fredrika Pettersson

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1980

Beskrivning : Tungtransportör/maskinförare, anställd hos Gränges sedan 2017. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2020. Huvudskyddsombud samt vice ordförande i Verkstadsklubben IF Metall i Finspång samt uppdrag på avdelnings- och förbundsnivå.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.