Styrelse

Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Anders G. Carlberg är styrelsens ordförande.

Anders G. Carlberg

Ordförande
Se mer

Född : 1943

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2014. Ordförande i ersättningsutskottet. Medlem i revisionsutskottet till och med 30 april 2018.

Övriga uppdrag : Styrelseordförande i Herenco. Styrelseledamot i Investment AB Latour, AxFast, Recipharm samt i Beijer Alma.

Tidigare befattningar : Styrelseledamot i Sapa 2002–2013, VD för J.S. Saba, VD för Nobel Industrier, VD för Axel Johnson International, vice VD för SSAB med flera.

Eget och närståendes aktieinnehav : 35 294 aktier.

Mats Backman

Ledamot
Se mer

Född : 1968

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : CFO och Executive Vice President of Financial Affairs för Veoneer, Inc.

Tidigare befattningar : CFO för Autoliv, Inc. Olika ledande befattningar på Sandvik, bland annat som CFO. Olika ledande befattningar på Outokumpu, Nordea och Boliden.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Katarina Lindström

Ledamot
Se mer

Född : 1965

Utbildning : Bergsingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Medlem i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : President Global Operations, Munters. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot i Skövde Högskola.

Tidigare befattningar : Senior Vice President International Manufacturing och Senior Vice President Operations and Supply Chain Management, Volvo Group Trucks Operation. Olika ledande befattningar inom Volvo sedan 1988.

Eget och närståendes aktieinnehav : 2 000 aktier.

Ragnhild Wiborg

Ledamot
Se mer

Född : 1961

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Medlem i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseordförande i EAMSolar. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i INSR, Intrum och RECSilicon. Styrelseledamot i Sbanken.

Tidigare befattningar : Förvaltningsverksamhet i Odin Fonder och Wiborg Kapitalförvaltning. Arbete på flera investmentbanker, bland annat Pareto, ABG Sundal Collier, First Chicago och SEB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 1 176 aktier.

Carina Andersson

Ledamot
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Civilingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Medlem i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Systemair, Beijer Alma och BE Group.

Tidigare befattningar : General Manager Powder Technology, Sandvik Materials Technology. VD Ramnäs Bruk och VD Scana Ramnäs. Styrelseledamot i Mälardalens Högskola, Sandvik Riser Technology och Sintercast. Styrelseordförande i Sandvik Powdermet och Sandvik Osprey.

Eget och närståendes aktieinnehav : 2 402 aktier.

Peter Carlsson

Ledamot
Se mer

Född : 1970

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Medlem i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : VD för Northvolt. Styrelseledamot i Metso och Orbital.

Tidigare befattningar : Inköps- och logistikchef hos Tesla Motors, chef för inköp och outsourcing hos NXP Semiconductors, inköpschef hos Sony Ericsson.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Hans Porat

Ledamot
Se mer

Född : 1955

Utbildning : Bergsingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Medlem i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Ecolean.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef för Nolato, olika ledande befattningar inom ABB, vice VD för Trelleborg, VD för Gadelius Japan.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Öystein Larsen

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1957

Beskrivning : IT-arkitekt, anställd hos Gränges sedan 1979. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2010. Representerar Unionen.

Eget och närståendes aktieinnehav : 470 aktier.

Konny Svensson

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1954

Beskrivning : Anställd hos Gränges sedan 2008. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2013. Ordförande Verkstadsklubben IF Metall. Representerar IF Metall. Arbetstagarrepresentant i Gränges Sweden AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 235 aktier.

Elin Lindfors

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1988

Beskrivning : Teknikchef omsmältverk, anställd hos Gränges sedan 2013. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2016. Representerar Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet.

Eget och närståendes aktieinnehav : 420 aktier.

Christer Lewin

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1962

Beskrivning : Underhållselektriker, anställd hos Gränges sedan 1982. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2018. Representerar IF Metall.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.