Kontakt

Styrelse

Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Fredrik Arp är styrelsens ordförande.

Fredrik Arp

Ordförande
Se mer

Född : 1953

Utbildning : Civilekonom och hedersdoktor, Lunds Universitet.

Befattning : Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2020. Ordförande i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseordförande i Arpsund AB, Bravida Holding AB, Nolato Aktiebolag, Nolato Incentive AB samt Hövding Sverige AB och styrelseledamot i Swedfund International AB.

Tidigare befattningar : Styrelseordförande i bland annat Ahlsell AB, Bröderna Edstrand AB, Munksjö AB, Thule AB, Parques Reunidos och Qioptiq SA. Styrelseledamot i bland annat Vattenfall AB, Nuevolution AB, Getinge AB och Technogym S.p.a. VD för PLM AB, Volvo Personvagnar Aktiebolag och Trelleborg AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 13 636 aktier.

Mats Backman

Ledamot
Se mer

Född : 1968

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseordförande i Veoneer AB. Ekonomichef på Veoneer Group.

Tidigare befattningar : CFO för Autoliv. Olika ledande befattningar på Sandvik, bland annat som CFO. Olika ledande befattningar på Outokumpu, Nordea och Boliden.

Eget och närståendes aktieinnehav : 10 000 aktier.

Katarina Lindström

Ledamot
Se mer

Född : 1965

Utbildning : Bergsingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : Executive Vice President och COO på Hempel A/S. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot i Skövde Högskola.

Tidigare befattningar : President Global Operations, Munters. Senior Vice President International Manufacturing och Senior Vice President Operations and Supply Chain Management, Volvo Group Trucks Operation. Olika ledande befattningar inom Volvo sedan 1988.

Eget och närståendes aktieinnehav : 10 000 aktier.

Ragnhild Wiborg

Ledamot
Se mer

Född : 1961

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseordförande i CerebrumInvest, EAMSolar och FXNor. Styrelseledamot och verkställande direktör i Wiborg Kapitalförvaltning AB. Styrelseledamot i Brunsbica, EWS Foundation, Ins, Intrum AB, Jesem, Kistefos och Sbanken ASA.

Tidigare befattningar : Förvaltare och investeringsdirektör i Odin Fonder och Wiborg Kapitalförvaltning. Arbete på flera investmentbanker, bland annat Pareto, ABG Sundal Collier, First Chicago och SEB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 1 620 aktier.

Carina Andersson

Ledamot
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Bergsingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Systemair, Beijer Alma, BE Group, Detection Technology och Sweden Stirling.

Tidigare befattningar : General Manager Powder Technology, Sandvik Materials Technology. VD för Ramnäs Bruk och Scana Ramnäs. Styrelseledamot i Mälardalens Högskola och Sintercast.

Eget och närståendes aktieinnehav : 3 274 aktier.

Peter Carlsson

Ledamot
Se mer

Född : 1970

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : VD för Northvolt. Styrelseledamot i Metso och Orbital.

Tidigare befattningar : Inköps- och logistikchef hos Tesla Motors, chef för inköp och outsourcing hos NXP Semiconductors, inköpschef hos Sony Ericsson.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Hans Porat

Ledamot
Se mer

Född : 1955

Utbildning : Bergsingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Ecolean.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef för Nolato, olika ledande befattningar inom ABB, vice VD för Trelleborg, VD för Gadelius Japan.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Öystein Larsen

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1957

Beskrivning : IS/IT-arkitekt och Cyber Security Manager, anställd hos Gränges sedan 1979. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2014. Representerar Unionen.

Eget och närståendes aktieinnehav : 638 aktier.

Konny Svensson

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1954

Beskrivning : Underhållselektriker, anställd hos Gränges sedan 1997. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2014. Ordförande Verkstadsklubben IF Metall. Representerar IF Metall. Arbetstagarrepresentant i Gränges Sweden AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 319 aktier.

Elin Lindfors

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1988

Beskrivning : Teknikchef omsmältverk, anställd hos Gränges sedan 2013. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2016. Representerar Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet.

Eget och närståendes aktieinnehav : 568 aktier.

Fredrika Pettersson

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1980

Beskrivning : Tungtransportör/maskinförare, anställd hos Gränges sedan 2017. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2020. Huvudskyddsombud samt Vice ordförande i Verkstadsklubben IF Metall i Finspång samt uppdrag på avdelnings- och förbundsnivå.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.