Kontakt

Styrelse

Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Fredrik Arp är styrelsens ordförande.

Fredrik Arp

Ordförande
Se mer

Född : 1953

Utbildning : Civilekonom och hedersdoktor, Lunds Universitet.

Befattning : Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2020. Ordförande i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseordförande i Bravida Holding AB, Nolato AB och Hövding Sverige AB. Styrelseledamot i Swedfund International AB.

Tidigare befattningar : Styrelseordförande i bland annat Ahlsell AB, Bröderna Edstrand AB, Munksjö AB, Thule AB, Parques Reunidos SA och Qioptiq SA. Styrelseledamot i bland annat Vattenfall AB, Nuevolution AB, Getinge AB och Technogym S.p.a. VD för PLM AB, Volvo Personvagnar AB och Trelleborg AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 13 636 aktier.

Mats Backman

Ledamot
Se mer

Född : 1968

Utbildning : Civilekonom, Stockholms universitet.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga befattningar : Group CFO i Trustly.

Tidigare befattningar : CFO & Executive Vice President of Financial Affairs i Veoneer, Inc. CFO för Autoliv, Inc. Olika ledande befattningar inom Sandvikkoncernen, bland annat som CFO. Olika ledande befattningar inom Outokumpu, Nordea och Boliden.

Eget och närståendes aktieinnehav : 15 000 aktier.

Peter Carlsson

Ledamot
Se mer

Född : 1970

Utbildning : Civilekonom, Luleå Tekniska Universitet.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar : VD och styrelseledamot i Northvolt. Styrelseledamot i Metso och Orbital.

Tidigare befattningar : Inköps- och logistikchef i Tesla Motors, chef för inköp och outsourcing i NXP Semiconductors, inköpschef i Sony Ericsson. Styrelseledamot i Fingerprint Cards och i Rosti Group.

Eget och närståendes aktieinnehav : 10 000 aktier.

Hans Porat

Ledamot
Se mer

Född : 1955

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i Ecolean AB.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef i Nolato AB, olika ledande befattningar inom ABB, vice VD för Trelleborg AB, VD för Gadelius Japan. Styrelseledamot i Cloetta AB, Lindab International AB och Nolato AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Steven Armstrong

Ledamot
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Kandidatexamen i affärsstudier och ekonomi, EastLondon University.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2022.

Övriga befattningar : Direktör och IT-chef på Ford South America och Ford India. Företagsledare på Ford Motor Company och Styrelseledamot i University of East London.

Tidigare befattningar : Direktör på Changan Ford. Ordförande, Direktör och VD på Ford of Europe. Direktör på Ford Brazil. Styrelseledamot i Ford Sollers och Ford Otosan. Direktör på Ford South America. Senior Inköpsdirektör och Operativ Chef på Volvo Cars samt Operativ Chef på Getrag-Ford Transmissions.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Martina Buchhauser

Ledamot
Se mer

Född : 1966

Utbildning : Ekonom, Stanford University.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2021.

Övriga befattningar : –

Tidigare befattningar : Chief Procurement Officer på Volvo Car Corporation och medlem i bolagsledningen. Senior Vice President Purchasing and Supplier Network for Interior på BMW. Vice President Procurement på MAN Truck & Bus. Olika ledande befattningar inomområdena för inköp och leverantörskvalitet på Opel och General Motors.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Katarina Lindström

Ledamot
Se mer

Född : 1965

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga befattningar : Styrelseledamot samt Executive Vice President & COO i Hempel A/S. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot i Skövde Högskola.

Tidigare befattningar : President Global Operations, Munters AB. Senior Vice President International Manufacturing & Senior Vice President Operations and Supply Chain Management, Volvo Group Trucks Operation. Olika ledande befattningar inom AB Volvo 1988–2018.

Eget och närståendes aktieinnehav : 5 000 aktier.

Isabelle Jonsson

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1995

Utbildning : Masterexamen i affärsjuridik, Linköpings Universitet.

Beskrivning : Avtalsspecialist inom inköpsavdelningen, anställd hos Gränges sedan 2020. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2022. Representerar Unionen.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Emelie Gunnstedt

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1988

Utbildning : Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning  

Beskrivning : Processoperatör, teamledare, anställd på Gränges sedan 2007. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan hösten 2022. Arbetstagarrepresentant sedan 2023. Representerar IF Metall.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.