Styrelse

Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Anders G. Carlberg är styrelsens ordförande.

Anders G. Carlberg

Ordförande
Se mer

Född : 1943

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2014. Ordförande i ersättningsutskottet. Medlem i revisionsutskottet till och med 30 april 2018.

Övriga uppdrag : Styrelseordförande i Herenco och styrelseledamot i Recipharm.

Tidigare befattningar : Styrelseledamot i Investment AB Latour, AxFast, Beijer Alma och Sapa. VD för J.S. Saba, VD för Nobel Industrier, VD för Axel Johnson International, vice VD för SSAB med flera.

Eget och närståendes aktieinnehav : 35 294 aktier.

Mats Backman

Ledamot
Se mer

Född : 1968

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : CFO och Executive Vice President of Financial Affairs för Veoneer.

Tidigare befattningar : CFO för Autoliv. Olika ledande befattningar på Sandvik, bland annat som CFO. Olika ledande befattningar på Outokumpu, Nordea och Boliden.

Eget och närståendes aktieinnehav : 5 000 aktier.

Katarina Lindström

Ledamot
Se mer

Född : 1965

Utbildning : Bergsingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : President Global Operations, Munters. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot i Skövde Högskola.

Tidigare befattningar : Senior Vice President International Manufacturing och Senior Vice President Operations and Supply Chain Management, Volvo Group Trucks Operation. Olika ledande befattningar inom Volvo sedan 1988.

Eget och närståendes aktieinnehav : 2 000 aktier.

Ragnhild Wiborg

Ledamot
Se mer

Född : 1961

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseordförande i EAMSolar. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Sbanken, Intrum, REC Silicon och Insr Insurance.

Tidigare befattningar : Förvaltare och investeringsdirektör i Odin Fonder och Wiborg Kapitalförvaltning. Arbete på flera investmentbanker, bland annat Pareto, ABG Sundal Collier, First Chicago och SEB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 1 176 aktier.

Carina Andersson

Ledamot
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Bergsingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Systemair, Beijer Alma, BE Group och Detection Technology.

Tidigare befattningar : General Manager Powder Technology, Sandvik Materials Technology. VD för Ramnäs Bruk och Scana Ramnäs. Styrelseledamot i Mälardalens Högskola och Sintercast.

Eget och närståendes aktieinnehav : 2 402 aktier.

Peter Carlsson

Ledamot
Se mer

Född : 1970

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : VD för Northvolt. Styrelseledamot i Metso och Orbital.

Tidigare befattningar : Inköps- och logistikchef hos Tesla Motors, chef för inköp och outsourcing hos NXP Semiconductors, inköpschef hos Sony Ericsson.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Hans Porat

Ledamot
Se mer

Född : 1955

Utbildning : Bergsingenjör

Befattning : Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Ecolean.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef för Nolato, olika ledande befattningar inom ABB, vice VD för Trelleborg, VD för Gadelius Japan.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Öystein Larsen

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1957

Beskrivning : IT-arkitekt, anställd hos Gränges sedan 1979. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2014. Representerar Unionen.

Eget och närståendes aktieinnehav : 470 aktier.

Konny Svensson

Arbetstagarrepresentant
Se mer

Född : 1954

Beskrivning : Underhållselektriker, anställd hos Gränges sedan 1997. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2014. Ordförande Verkstadsklubben IF Metall. Representerar IF Metall. Arbetstagarrepresentant i Gränges Sweden AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 235 aktier.

Elin Lindfors

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1988

Beskrivning : Teknikchef omsmältverk, anställd hos Gränges sedan 2013. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2016. Representerar Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet.

Eget och närståendes aktieinnehav : 420 aktier.

Christer Lewin

Arbetstagarsuppleant
Se mer

Född : 1962

Beskrivning : Underhållselektriker, anställd hos Gränges sedan 1982. Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2018. Representerar IF Metall.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.