Kontakt

Våra anställda, omformar din framtid

Gränges affärsmodell bygger på långsiktiga kundrelationer. Intäkter genereras genom försäljning av material som produceras för en viss kund och tillämpning. Priserna uttrycks i ton och baseras på det mervärde Gränges erbjuder i form av materialegenskaper och tillverkningsprocess, samt priset på råvaran aluminium. Kostnaden för råvaran förs vidare till kunden.

En kundfokuserad affärsmodell
Gränges stödjer sina kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support genom produktens livscykel. Materialegenskaper och design, vilka är Gränges kärnkompetenser, bidrar till effektiviteten och hållbarhetsprestandan i kundernas produkter och processer.

Starka kundrelationer
Gränges långsiktiga kundrelationer kännetecknas av kundanpassad utveckling och ett nära samarbete, med ett starkt fokus på att möta kundernas behov av pålitliga, hållbara och högkvalitativa produkter. Gränges har i regel långa affärsrelationer och merparten av kunderna har varit kunder till Gränges i mer än tio år.

Omfattande erfarenhet och expertkompetens
Gränges mångåriga specialisering inom utveckling och tillverkning av avancerade valsade aluminiumprodukter har byggt upp en betydande erfarenhet och expertkompetens om materialegenskaper och tillverkningsprocesser. Bolaget samarbetar globalt för utbyte av best practice, värdefull kunskap och erfarenhet.

Stort fokus på hållbarhet
Genom att driva företaget på ett hållbart och ansvarsfullt sätt verkar Gränges för att stärka företagets långsiktiga konkurrenskraft och skapa finansiellt och operationellt värde genom aluminiumets hela livscykel. Hållbart affärsvärde uppnås genom att integrera hållbarhet i bolagets kärnverksamhet och strategi.

Tekniskt Ledarskap
Innovation är en naturlig del i Gränges kärnverksamhet och strategi och är integrerad i hela verksamheten. Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av bolagets långsiktiga engagemang inom forskning och innovation samt nära samarbete med kunder. Gränges har världsledande expertis om metallurgi och förståelse för produktionsprocessen, särskilt inom utveckling av legeringar, varmvalsning av pläterat material, termomekanisk bearbetning samt skärning. Produktutvecklare och ingenjörer har ett nära samarbete med kunder för att optimera samverkan mellan materialen och kundernas produktionsprocesser.

Specialiserad och lean-baserad produktion
Gränges produktionsanläggningar är optimerade enligt leanprinciper. Produktionen är efterfrågestyrd och bolaget har starkt fokus på kontinuerliga förbättringar för att öka produktiviteten, processtabiliteten och effektiviteten samt för att minska avfall i verksamheten. Gränges eget koncept för lean-baserad produktion, Gränges Production System (GPS), är implementerat på alla produktionsanläggningar.

Etablerad intäktsmodell
Gränges genererar intäkter genom försäljning av avancerade material som har tillverkats för specifika kunder och applikationer, och som är reglerade i kontrakt med lång löptid. Priserna baseras på det mervärde Gränges erbjuder i fråga om materialegenskaper och produktkomplexitet. Kostnaden för aluminium, som är det primära insatsmaterialet, förs vidare till kunderna.

Vid tidsförskjutning mellan prisvillkoren för inköpt och sålt aluminium använder Gränges finansiella instrument för att minimera råvaruprisets effekt på resultatet.

 

Gränges position i värdekedjan