Kontakt

1997–2020: Gränges återkomst

År 1996 var Gränges på väg ut på börsen igen, men finansoro i Asien gjorde att verksamheten istället knoppades av till Electrolux ägare under 1997. Det nya Gränges bestod främst av verksamheter inom aluminiumprofiler och valsad aluminium. Det tongivande Sapa i Vetlanda fick snart ge namn åt hela koncernen medan band och folie blev Heat Transfer. 

Lite mer än hälften av koncernens försäljning kom från aluminiumprofiler, med tillverkningsanläggningar runt om i Europa. Profilerna var lönsamma och stod för större delen av vinsten. Band och folie – med Finspång Aluminium och Eurofoil – var den näst största affärsenheten med ungefär en fjärdedel av försäljningen. Finspång var nu en av världens ledande tillverkare av aluminiumband för värmeväxlare i bilar. Eurofoil, som hade förvärvats 1989, var Europas näst största tillverkare av aluminiumfolie och försörjde främst förpackningsindustrin. 

Några år före millennieskiftet hade Gränges beslutat sig för att satsa helhjärtat på tunna band för värmeväxlare, efter att Eurofoil avyttrats. Efter en studieresa till Kina blev Stig Brehmer drivande i att etablera verksamhet i landet, som ett av de första utländska företagen. Ett beslut som skulle komma att visa sig bli enormt lyckosamt. Investeringen gjordes i Jiading-distriktet utanför Shanghai, som då var jordbruksmark. Med hjälp av kunskapsöverföring från Finspång, utrustning från Italien och ett gäng tekniker från Kina, stod det nya valsverket klart 1999. Gränges var därmed först på plats när bilmarknaden började ta fart i landet 2001. Kina-verksamheten var också avgörande för att Gränges åter skulle kunna göra entré på börsen 2014. Framgångarna i Kina förklaras av en kombination av gott ledarskap och stark företagskultur. Torbjörn Sternsjö ledde verksamheten i dess tidiga skede, och efterträddes sedan av Johan Menckel. 2005 köptes Gränges, som då hette Sapa, ut från börsen av norska Orkla. När Orkla några år senare antog en ny inriktning och ville renodla verksamheten hamnade aluminiumverksamheten åter på säljlistan. 

I oktober 2014 gjorde Gränges åter entré på Stockholmsbörsen, men nu som en renodlad nischaktör inom valsade tunna band för värmeväxlare under namnet Gränges. Tillväxtstrategin var tydlig för det nya noterade Gränges. Avsaknaden av egen tillverkning på den nordamerikanska kontinenten var en nackdel i förhandlingarna med företagets globala kunder. När så möjligheten att förvärva amerikanska Norandas valvsverk i sydöstra USA dök upp under 2016 var Gränges väl förberett. Med affären blev Gränges på ett bräde mer än dubbelt så stort och skaffade sig den viktiga närvaron på andra sidan atlanten. 

Under 2020 var det sedan dags för ännu ett företagsköp. Aluminium Konin i Polen hade Gränges länge haft ögonen på, och när huvudägare ville stuva om i portföljen uppstod ett ypperligt tillfälle för Gränges att öka sin kapacitet i Europa och bredda produktsortimentet. Gränges har sedan börsnoteringen 2014 ökat försäljningen från 5 till 11 miljarder kronor, och inklusive Konin förväntas den siffran öka ytterligare till 14 miljarder kronor. Den som satsade en slant på Grängesaktier i börsintroduktionen 2014 har samtidigt fått en bra utdelning, över 100 procents avkastning under sex år om utdelningen räknas med. 

Bild: Gränges VD Johan Menckel vid börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm 2014. Foto: Christian Gustafsson.