Kontakt

Revisor

Ernst & Young AB har varit Bolagets revisor sedan 2007 och omvaldes på årsstämman 2020 för perioden intill slutet av årsstämman 2021. Erik Sandström (född 1975) är huvudansvarig revisor.

Erik Sandström är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ernst & Young AB:s kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm.