Kontakt

Revisor

Ernst & Young AB har varit Bolagets revisor sedan 2007 och omvaldes på årsstämman 2024 för perioden intill slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har utsett Andreas Troberg (född 1976) till huvudansvarig för revisionen.

Andreas Troberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Ernst & Young AB:s kontorsadress är Hamngatan 26, Box 7850, 103 99 Stockholm.