Revisor

Ernst & Young AB har varit Bolagets revisor sedan 2007 och omvaldes på årsstämman 2019 för perioden intill slutet av årsstämman 2020. Erik Sandström (född 1975) är huvudansvarig revisor.

Erik Sandström är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ernst & Young AB:s kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm.