Kontakt

Aktiens historia

Grängesaktien börsnoterades på Nasdaq Stockholm den 10 oktober 2014. Huvudägaren Orkla sålde i samband med noteringen befintliga aktier till kurs SEK 42,50. Inför börsnoteringen skedde en nedsättning av aktiekapitalet, från 933 MSEK till 100 MSEK samt en split av bolagets aktier med villkoren 2:1.

Sedan 28 december 2020 uppgår aktiekapitalet i Gränges till 142 MSEK, fördelat på 106 308 618  aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,339775 SEK. Gränges har endast ett aktieslag.

Aktiekapitalets utveckling
 Tidpunkt


Händelse
Förändring
antal
aktier
Totalt
antal
aktier
Förändring
aktiekapital
SEK
Totalt
aktiekapital
SEK
           
2010-12-31   - 37 319 693 - 932 992 325,00
           
2014-08-14   Minskning
av aktiekapital
37 319 693  -832 992 325,00 100 000 000,00
           
2014-09-15 Aktiesplit   37 319 693 74 639 386   100 000 000,00
           
2016-11-18 Nyemission 516 000 75 155 386 691 324,02 100 691 324,02
           
2017-04-04 Nyemission 20 000 75 175 386 26 795,50 100 718 119,52
           
2017-05-31 Nyemission 337 000 75 512 386 451 504,17 101 169 623,70
           
2017-12-06 Nyemission 5 000 75 517 386 6 698,87 101 176 322,57
           
2020-11-09 Apportemission 2 442 268 77 959 654 3 272 090,15 104 448 412,72
           
2020-12-28 Nyemission 28 348 964 106 308 618 37 981 239,53 142 429 652,25