Kontakt

Integritet

Gränges (“Vi”) tar ansvar för att säkerställa individens integritet och transparens gentemot de individer vars information vi samlar in och behandlar personuppgifter om. I huvudsak behandlar vi personuppgifter om anställda, men även om prenumeranter av våra nyhetsbrev, kund- och leverantörskontakter samt besökare till våra anläggningar. Vi anpassar våra personuppgiftsbehandlingar till tillämplig lagstiftning relaterad till dataskydd och integritet. Vi håller även oss själva uppdaterade om det sker förändringar i tillämpliga lagar. I vår dagliga verksamhet tar vi hänsyn till individens skydd och integritet, samt hans eller hennes information. Med respekt för varje individs rätt till integritet har vi inkluderat detta i vår Code of conduct, samt i våra policys och riktlinjer. Ditt förtroende att dela personuppgifter till Gränges är av stor betydelse för oss!

Vi samlar bara in, och behandlar, personuppgifter som krävs för det angivna och fördefinierade syftet. Vi kommer informera dig om vår hantering av personuppgifter och om dina rättigheter innan vi samlar in dina personuppgifter. Vi har även rutiner på plats för att tillgodose dina rättigheter som registrerad enligt tillämpliga lagar.

Allmänt Integritetsmeddelande - Europa

Din integritet på Gränges - jobbkandidater och anställda