Kontakt

Hållbara kunder och sektorer

För att säkerställa att Gränges är en del av omställningen till en hållbar ekonomi investerar bolaget i hållbara marknader såsom elfordonsmarknaden. En annan viktig prioritering är att samarbeta med kunder både vid utveckling och utformningen av hållbara och cirkulära lösningar samt vid etablering av affärsmodeller för cirkulära flöden.

100%

produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig

Samverkan för att skapa hållbara lösningar

Gränges har ambitionen att utforma och tillverka produkter och lösningar som kan förbättra kundernas verksamheter när det gäller produktivitet och produkters hållbarhetsprestanda. Gränges kan använda sin starka position som tillverkande företag i värdekedjan för att etablera partnerskap med både leverantörer och kunder, för att ta fram hållbara aluminiumprodukter. Innovationsförmågan är också helt avgörande för att möta kundernas efterfrågan på hållbara produkter.

Utveckling av cirkulära och skrotvänliga legeringar

Möjligheterna att förbättra produkternas hållbarhetsprestanda är störst tidigt i produktutvecklingsprocessen, när produktegenskaperna beslutas. Aluminium är väl lämpat för återvinning, men den maximala andelen återvunnet innehåll bestäms av den specifika legeringssammansättningen. Gränges fokuserar aktivt på att utveckla legeringar och med forskning och innovation för att förbättra återvinningsgraden såväl som att öka återvinningsbarheten hos legeringarna. Bolaget arbetar även med att säkerställa att den kemiska sammansättningen möjliggör att både skrot från tillverknings processer (s.k. pre-consumer) och skrot från använda produkter (s.k.post-consumer) kan smältas om.

Kundsamarbeten och partnerskap

Gränges bedriver flera kundsamarbeten inom marknaderna för värmeväxlare, HVAC och batterier med syfte att gemensamt utveckla hållbara legeringar i enlighet med kundernas krav på materialegenskaper. Gränges samarbetar också med kunder om att föra tillbaka återvunnet aluminium från kundernas tillverkningsprocesser och smälta om det till nya produkter.

Tydlig hållbarhetsinformation på produktnivå gör det möjligt för kunderna att förstå, utvärdera och jämföra Gränges produkter. Företaget kan erbjuda kunderna tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat och en detaljerad klimatavtrycksrapport som beskriver metodiken. Under året ökade Gränges användningen av sitt interna verktyg för livscykel- och klimatanalys, vilken nu används på alla Gränges produktionsanläggningar. Bolaget har därmed nått sitt mål för 2025 om att 100 procent av Gränges produkter ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig

Modellen täcker klimatpåverkan från bauxitbrytning till inkommande transporter och Gränges egna aktiviteter fram till leverans från platsen och kan appliceras på hela produktportföljen i Gränges verksamhet.

För att säkerställa transparens och trovärdighet har Gränges anlitat den externa parten IVL Svenska Miljöinstitutet för att verifiera metodik, process och rutiner som används i bedömningen. Utvärderingarna av koldioxidavtrycket har utförts i enlighet med ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14067.

Americas
Carbon footprint report, Huntingdon
Carbon footprint report, Newport
Carbon footprint report, Salisbury


IVL Verification report, Huntingdon
IVL Verification report, Newport
IVL Verification report, Salisbury 

Europe

Carbon footprint report, Finspång
IVL Verification report, Finspång

Carbon footprint report, Konin
IVL Verification report, Konin

Asia

Carbon footprint report, Shanghai
IVL Verification report, Shanghai

Gränges Endure

Gränges Endure är Gränges produktvarumärke för hållbara och återvinningsbara lösningar som gör det lättare för kunderna att välja hållbara aluminiumprodukter och -lösningar med minsta möjliga miljöpåverkan.

Upptäck mer