Kontakt

Hållbarhetsmål

För att driva utvecklingen av hållbara lösningar har Gränges ambitiösa hållbarhetsmål för 2025, 2030 och 2040. Gränges klimatmål för 2030 och 2040 har validerats av Science Based Targets initiative.

Netto-noll

2025         2030           2040
Scope 1+2 Scope 3       Scope 1+2 Scope 3         Scope 1+2+3

-25%

-30%

     

-56%

-66%

       

Netto-noll

Lägsta procentuella minskning av klimatutsläpp per ton mot basåret 2017         Utsläpp längs värdekedjan
           

 

Cirkulär

2025       2030

30%

     

500 kton

        (10x2017)
Lägst andel inköpt återvunnet aluminium       Volym inköpt återvunnet aluminium
         

 

Ansvarsfull

2025 2030

Alla anläggningar

100%

Certifierade enligt Aluminium Stewardship
Initiatives (ASI) hållbarhetsstandarder

Hållbara leverantörer