Kontakt

Kärnvärden

Människorna i verksamheten är det som gör skillnaden. Kärnan i vår verksamhet är människorna och företagskulturen. Hur våra anställda agerar i vardagen på arbetsplatsen är det som utgör vår framgång.

Gränges kärnvärden

Våra kärnvärden genomsyrar sättet vi arbetar på. De vägleder oss i vårt dagliga arbete och lägger grunden för hur vi bedriver vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.


Hållbar
Att vara hållbar innebär att vi agerar ansvarsfullt och skapar lösningar för en bättre framtid.
 • Vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara genom ledande hållbara lösningar.
 • Vi engagerar våra affärspartners i att skapa cirkulär lösningar och uppnå nettonollutsläpp senast 2040.
 • Vi agerar ansvarsfullt gentemot varandra, våra affärspartners, samhällen och miljön.
 • Vi främjar en öppen och inkluderande arbetsplats där olika perspektiv värderas.
Handlingskraftig
Att vara handlingskraftig innebär att vi individuellt och tillsammans ser till att det händer.
 • Vi sätter alltid säkerhet och välbefinnande främst.
 • Vi har en öppen och entreprenöriell anda där idéer och lärdomar leder till handling.
 • Vi säkerställer resultat och hög kvalitet i allt vi gör.
 • Vi arbetar för att ständigt bli bättre och vårt stolta arv driver oss framåt.
Engagerad
Att vara engagerad innebär att vi är en partner att växa med. Vi engagerar oss i våra kunders framgång och levererar alltid rätt lösning.
 • Vi kan lita på varandra och är en pålitlig affärspartner.
 • Vi främjar en kultur av öppenhet och förtroende.
 • Vi är lokalt engagerade och har global styrka, tillsammans bygger vi ett starkt team