Kontakt

Livet på Gränges

Gränges är ett globalt företag med lokalt engagemang. Med verksamhet i Asien, USA och Europa får du kollegor runt om i världen. Kärnan i vår verksamhet är våra 2 700 medarbetare som tillsammans skapar företagskulturen. När du blir en del av Gränges är du med och skapar det som utgör vår framgång, på samma sätt är vi med och möjliggör din utveckling i arbetslivet. Träffa blivande kollegor och läs mer om oss här!

Våra medarbetare

Bakom varje framgångsrik kundhistoria står våra medarbetare. Med omfattande teknisk expertis inom aluminiumindustrin hjälper de kunder över hela världen att bli bättre, växa snabbare och bli mer hållbara.

Träffa några av oss som jobbar på Gränges...

Varför Gränges?

När du blir en del av Gränges förväntas du bidra och engagera dig i vårt arbete till att utveckla en högpresterande organisation. Gränges är ett globalt företag med lokal närvaro och den familjära stämning genomsyrar vår verksamhet.

Våra värderingar


Hållbar
Att vara hållbar innebär att vi agerar ansvarsfullt och skapar lösningar för en bättre framtid.

 • Vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara genom ledande hållbara lösningar.
 • Vi engagerar våra affärspartners i att skapa cirkulär lösningar och uppnå nettonollutsläpp senast 2040.
 • Vi agerar ansvarsfullt gentemot varandra, våra affärspartners, samhällen och miljön.
 • Vi främjar en öppen och inkluderande arbetsplats där olika perspektiv värderas.

Handlingskraftig
Att vara handlingskraftig innebär att vi individuellt och tillsammans ser till att det händer.

 • Vi sätter alltid säkerhet och välbefinnande främst.
 • Vi har en öppen och entreprenöriell anda där idéer och lärdomar leder till handling.
 • Vi säkerställer resultat och hög kvalitet i allt vi gör.
 • Vi arbetar för att ständigt bli bättre och vårt stolta arv driver oss framåt.

Engagerad
Att vara engagerad innebär att vi är en partner att växa med. Vi engagerar oss i våra kunders framgång och levererar alltid rätt lösning.

 • Vi kan lita på varandra och är en pålitlig affärspartner.
 • Vi främjar en kultur av öppenhet och förtroende.
 • Vi är lokalt engagerade och har global styrka, tillsammans bygger vi ett starkt team 

Mångfald och inkludering


Inkluderande företagskultur

Gränges företagskultur och kärnvärden – engagerad, handlingskraftig, innovativ och tillgänglig – vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet och lägger grunden för hur medarbetarna ska bedriva affärer på ett ansvarsfullt, etiskt och öppet sätt.

Jämn könsfördelning
Att förbättra könsfördelningen i den totala personalstyrkan och bland ledande befattningshavare är högprioriterat. Företaget vill öka andelen kvinnor i hela företaget. Vi engagerar oss bland annat i IGEday (Introduce a Girl to Engineering day) initierat av Womengineer Foundation.

Utvecklas med oss

Kompetensutveckling är ett viktigt område för Gränges framgång.

Individuell utveckling
Företaget har en strukturerad process för prestations-och kompetensutveckling, som inkluderar utbildning och personlig utveckling. Alla medarbetare i Sverige har årliga performancesamtal såväl som lönesamtal. För att säkerställa effektiv och kontinuerlig kompetensutveckling, talent management och successionsplanering, ska alla medarbetare också ha en individuell utvecklingsplan.

Utvecklingsmöjligheter
Det finns olika sätt att utvecklas hos oss. Vi arbetar aktivt för att erbjuda medarbetare möjlighet till karriär- och ledarskapsutveckling och vi har som ambition att varannan ledig chefsposition ska rekryteras internt.
Här visas några exempel på hur du utvecklas hos oss:
- Ledarskapsprogram
- Mentorskap
- Utbildning på arbetsplatsen
- Teknisk utbildning
- Delta i projektuppdrag

Hälsa och välmående

Att ha engagerade och välmående medarbetare är en förutsättning för en innovativ, konkurrenskraftig och produktiv verksamhet. Vi följer regelbundet upp våra medarbetare allmänna motivation och välbefinnande genom de årliga performancesamtalen och genomför också medarbetarundersökningar vartannat år för att följa utvecklingen. Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2022.
Här visas exempel på åtgärder som vidtagits, beroende på resultat från medarbetarundersökningen.
- Ledarskapsprogram
- Regelbundna ledarskapsform
- Genomförande av återkommande teambuilding aktivitet kallad Framtidsdagen för att öka engagemang och samarbete inom våra team

Ersättning och förmåner

Här visas exempel på förmåner som vi erbjuder våra medarbetare i Sverige. Vilka förmåner du är berättigad till beror på vilken anställning du har samt vilket bolag du arbetar på.
Lön, ersättning och arbetstid
Flextid, förtroendearbetstid eller skift
Incitamentsprogram
Arbetstidsförkortningen eller livsarbetstid
Förskottssemester
Föräldraledighetstillägg
Tillgång till olika erbjudanden via förmånsportalen Benify
Löneväxling
Pensionsrådgivning
Personalrestaurang med förmånliga lunchpriser
Friskvård och fritidsaktiviteter
Friskvårdsbidrag
Subventionerade friskvårdsaktiviteter
Aktiviteter som trivselgruppen anordnar
Introduktion och kompetensutveckling
Introduktionsprogram
Kompetens och karriärsutveckling

Utöver detta en arbetsgivare som är medlem i IKEM och har kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.