Kontakt

Vi har en öppen och inkluderade arbetsmiljö

Andreas Andersson arbetar som områdesansvarig elektriker

Vi mötte upp Anderas Andersson som arbetar som områdesansvarig elektriker på Gränges i Finspång för att höra mer om livet på Gränges.

Jag trivs väldigt bra på Gränges, både i min roll och tillsammans med mina kollegor. Vi har en öppen och inkluderade arbetsmiljö och en bra tillit till varandra. Vi uppmuntrar varandra till att testa nya lösningar. Ofta behöver vi testa olika lösningar, bygga om för att få det att fungera, vi brukar säga tredje gången gillt. Mitt arbete är väldigt varierande, ingen dag är den andra lik. Ena dagen kan du felsöka ett haveri i en maskin medan du en annan dag kan utföra enkla arbetsuppgifter som att byta en glödlampa.  

En central del i mitt arbete som områdesansvarig elektriker är att jag har huvudansvar för att planera, koordinera och utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på min avdelning. Två gånger om året genomför vi så kallade ”planerade stop” på flera av våra nyckelmaskiner och då är det mitt ansvar att se till att allt är på sin plats, att alla vet vad som ska göras och när arbetet ska utföras.

Det jag gillar med mitt arbete är att jag har möjlighet till att styra mina arbetstider, det är flexibelt och jag har en bra balans mellan arbete och privatliv.