Kontakt

En förtroendeingivande samhällsaktör

Gränges bidrar till en positiv samhällsutveckling och har som ambition att vara en viktig och engagerad aktör i lokalsamhället.

Gränges strävar efter att vara en engagerad och betrodd aktör i lokalsamhället. Lokalsamhällen gynnas genom att Gränges upprätthåller en öppen dialog och genom att bygga starka och långvariga relationer.

Gränges skapar lokala arbetstillfällen där medarbetare har goda anställningsvillkor och en säker arbetsmiljö. Bolaget bidrar även med välgörenhet och sponsring, vilket framförallt sker på lokal nivå och på de orter där Gränges är verksamt. Gränges sponsrar utbildning, kulturella arrangemang, lokala sportklubbar, idrottstävlingar samt olika typer av ideella föreningar.

I Finspång sponsrar Gränges skolan Curt Nicolin Gymnasiet (CNG), till vilken Gränges erbjuder praktikplatser och sommarjobb för studenter, samt Linköpings Universitet. Som en del i denna satsning samarbetar Gränges med CNG för att erbjuda praktikplatser till individer som nyligen har anlänt till Sverige. Gränges tar också en aktiv roll i det lokala föreningslivet i Finspång och deltar i olika initiativ för att utveckla och göra Finspång ännu mer attraktiv som kommun. Gränges i Finspång deltar också i IGE-day – Introduce a Girl to Engineering – ett event som syftar till att öka unga tjejers intresse och kunskap i teknik och ingenjörskap.

I USA deltar Gränges medarbetare i ett antal samhällsaktiviteter, bland annat att hjälpa till att samla in och dela ut skolmaterial, mat och semestergåvor. Både företaget och medarbetare bidrar med välgörenhet, inklusive stöd till lokala ungdomsidrottsföreningar samt sponsring av lokala idrottsengagemang och konstfestivaler.

I Shanghai ger Gränges välgörenhetsbidrag till lokalsamhället i Jiading, såsom att stödja utbildning för barn i fattiga familjer. Gränges stöttar även två universitetslabb som syftar till att uppmuntra studenter att aktivt studera metallurgi samt att få hjälp med forskning kopplat till specifika projekt. Företaget samarbetar också med Svenska Handelskammaren för att främja tvärkulturell kommunikation och att sprida svensk kultur i Shanghai-området.