Kontakt

Välkommen till Konin

De produktsegment som fabriken i Konin levererar till omfattar bland annat material till värmeväxlare, bygg- och anläggningsplåt, batterihöljen, förslutnings- och förpackningsmaterial och vanliga legeringar till detaljhandeln.

Fabriken i Konin har funnits på den europeiska marknaden i över 50 år. Tillverkningen startade 1966 som ett statligt företag med både primärsmältning och valsning. Bolaget privatiserades 1995 och 2008 fusionerade det med Impexmetal. Primärsmältningen stängde 2009 till följd av höga energipriser, men aluminiumvalsverket fortsatte sin verksamhet. År 2020 förvärvades valsverket och omsmältningsanläggningen av Gränges AB. Under 2021 och 2022 har ytterligare investeringar gjorts i fabriken genom utökad gjutningskapacitet, ett till kallvalsverk samt glödgningsugnar och en ny skärare för grövre tjocklekar. Genom de här investeringarna har kapaciteten har utökats från 100 000 ton till 140 000 ton och fabriken är väl anpassad för att klara den ökade efterfrågan på valsat aluminium i grövre tjocklekar.

Vad samt hur vi producerar i Konin

Tekniska processegenskaper

Kapacitet​ 
Gjutning:  165 000 mt​
Rolling: 165 000 mt​
Slitting/Finishing: 140 000 mt
  
Specifikation 
Tjocklek: 0,05 – 2,00 mm
(4,00 mm vid ark)
Bredd: 12 – 1 500 mm
  
Format:
Spole och ark​
Legeringsserie:​ 1xxx/3xxx/4xxx/5xxx/8xxx

Våra produkter

Kontakt

Konin

Polen

Gränges Konin S.A.

Telefon
+48 63 247 49 00

E-mail
info.konin@granges.com

Kontakt

Adress
Ul. Hutnicza 1
62-510 Konin
Polen

Registrerat kontor
Ul. B. Prusa 2
00-493 Warszawa
Polen

Karta