Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig del i Gränges strategi och verksamhet. Bolaget strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla hög affärsetik och skapa en säker och bra arbetsmiljö.

Skapa värde genom hållbarhet

Hållbarhet är en viktig del i Gränges strategi och verksamhet. Bolaget strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan...

Värdekedja

Gränges värdekedja sträcker sig från gruvor där bauxit utvinns till användare av valsade aluminiumprodukter. Bolaget arbetar för att skapa värde...

Medarbetare

Gränges ska ha en god och säker arbetsmiljö, där alla medarbetare oavsett kön, ålder, etnicitet och bakgrund har möjlighet att utvecklas...

Miljö

Återvunnet aluminium

Gränges använder både primäraluminium och återvunnet aluminium kombinerat med legeringar för att producera valsade aluminiumprodukter.

Energianvändning

Energianvändning har en betydande påverkan på såväl kostnader som utsläpp. Minskningar medför därmed möjligheter att öka lönsamheten...

Utsläpp

Minskade utsläpp är viktigt för att säkra framtida miljötillstånd, och därigenom Gränges möjlighet att bedriva sin verksamhet, samt för Gränges intressenter.

En hållbar leverantörskedja

En effektiv och hållbar leverantörskedja är en förutsättning för Gränges långsiktiga framgång och utveckling. För att säkerställa ansvarsfulla inköp följer Gränges rutiner och riktlinjer, både för inköp av metaller...

Läs mer