Kontakt

Hållbarhet

Gränges hanterar sin verksamhet på ett hållbart sätt och stärker på så sätt sin långsiktiga konkurrenskraft samt skapar ekonomiskt och operativt värde för bolaget och aktieägarna. Gränges har ambitionen att utveckla branschledande aluminiumlösningar som kan hjälpa kunder och slutanvändare att bli mer hållbara. För att uppnå hållbar tillväxt ska Gränges fokusera på att investera i tre områden: hållbara inköp och återvinning, en hållbar verksamhet samt hållbara kunder och sektorer.

Våra strategiska fokusområden


 

Upptäck


 

Hållbarhetsnyheter