Kontakt

Gränges hållbarhetsarbete uppmärksammas

Ratinginstitutet MSCI höjde nyligen Gränges ESG-betyg från A till AA. Detta är ett mycket bra erkännande för företagets hållbarhetsarbete och positionerar Gränges bland de sex procent bästa företag inom metall och gruvdrift (icke-ädla metaller).

Förra året lanserade Gränges en rad ambitiösa och tydliga långsiktiga hållbarhetsmål för att öka företagets bidrag till en global hållbar utveckling och för att säkra Gränges framtida konkurrenskraft och tillväxt. Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk och arbetar på ett strukturerat sätt för att integrera hållbarhet i alla processer. Företagets hållbarhetsarbete har lett till positiv utveckling. En bekräftelse på att ansträngningarna varit framgångsrika är att Gränges produktionsanläggning i Shanghai, Kina, under 2019 certifierades enligt ASI. Aluminium Stewardship Initiative (ASI) är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar inom hållbarhet.

Gränges hållbarhetsresultat bedöms kontinuerligt av kunder och hållbarhetsanalytiker genom undersökningar om hållbarhetsresultat och hållbarhetsstyrning. ESG-investeringar handlar om att beakta miljöaspekter, sociala aspekter samt styrning tillsammans med finansiella faktorer i investeringsbeslutsprocessen. Kort sagt har Gränges förbättrat företagets hållbarhetsresultat inom alla tre områden: miljö, socialt ansvar och styrning. Genom att årligen förbättra bolagets resultat och samtidigt öka transparensen när det gäller hållbarhetsdata arbetar Gränges för att öka perceptionen av att Gränges är en erkänd ledare inom hållbarhet.

   1)

Detta MSCI-betyg är ett mycket bra kvitto för oss eftersom det visar att ökad transparens i hållbarhetsredovisningen, i kombination med förbättrade hållbarhetsresultat, uppmärksammas.
- Sofia Hedevåg, VP Sustainability

 

MSCI ESG Research genomför MSCI ESG-klassificeringar för publika bolag och på ett fåtal privatägda bolag på en skala från AAA (högsta nivå) till CCC (lägsta nivå), beroende på exponering för branschspecifika ESG-risker och förmågan att hantera dessa risker jämfört med andra branschaktörer. Läs mer om MSCI ESG-analyser här>

Lär dig mer om ASI här>

En fullständig översikt över Gränges hållbarhetsmål för 2025 >

 

1) THE USE BY GRÄNGES OFANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF GRÄNGES BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.