Kontakt

Förvärv och avyttringar

Aluminium Konin

I november 2019 ingick Gränges avtal om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium. Förvärvet stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon, samt bidrar till en starkare position på tillväxtmarknader. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt. Den förvärvade verksamheten kommer att bli ett helägt dotterbolag till Gränges AB.

Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter och väntas genomföras under andra halvåret 2020. Läs mer ›

Gränges förvärv av Aluminium Konin godkänt av EU-kommissionen. Läs mer ›

GETEK GmbH

I oktober 2017 investerade Gränges i ett produktionsbolag – GETEK GmbH – tillsammans med tyska Erbslöh Aluminium GmbH för tillverkning av aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. För Gränges innebär investeringen möjligheter att expandera inom Active brazing med produkter som bland annat TRILLIUM®, som är en innovativ teknik som förbättrar tillverkningsprocessen och prestandan hos lödda värmeväxlare i aluminium. Läs mer ›

Gränges har i september 2020 ingått ett avtal om att förvärva återstående 49 procent av GETEK GmbH och verksamheten Dispal®. Läs mer ›

Noranda

I augusti 2016 förvärvade Gränges Norandas verksamhet inom valsad aluminium i USA. Förvärvet, som innebar att Gränges mer än fördubblade sin försäljningsvolym, är strategiskt viktigt och i linje med Gränges målsättning att vara marknadsledande i samtliga geografiska regioner 2020. Norandas verksamhet utgör ett bra komplement till Gränges affär och stärker såväl positionen i Nord- och Sydamerika som globalt, vilket skapar goda möjligheter för fortsatt lönsam tillväxt. Läs mer ›