Förvärv och avyttringar

GETEK GmbH

I oktober 2017 investerade Gränges i ett produktionsbolag – GETEK GmbH – tillsammans med tyska Erbslöh Aluminium GmbH för tillverkning av aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. För Gränges innebär investeringen möjligheter att expandera inom Active brazing med produkter som bland annat TRILLIUM®, som är en innovativ teknik som förbättrar tillverkningsprocessen och prestandan hos lödda värmeväxlare i aluminium. Läs mer om investeringen i GETEK GmbH här ›

Noranda

I augusti 2016 förvärvade Gränges Norandas verksamhet inom valsad aluminium i USA. Förvärvet, som innebar att Gränges mer än fördubblade sin försäljningsvolym, är strategiskt viktigt och i linje med Gränges målsättning att vara marknadsledande i samtliga geografiska regioner 2020. Norandas verksamhet utgör ett bra komplement till Gränges affär och stärker såväl positionen i Nord- och Sydamerika som globalt, vilket skapar goda möjligheter för fortsatt lönsam tillväxt. Läs mer om förvärvet av Noranda här ›