Kontakt

Gränges har ingått ett avtal om att förvärva återstående 49 procent av GETEK GmbH och verksamheten Dispal®

17 sep 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges har tecknat ett avtal om förvärv av de återstående 49 procent av aktierna i GETEK GmbH och verksamheten Dispal®, inklusive tillgångar, immateriella rättigheter och varumärket Dispal®, för 8,5 MEUR från Erbslöh Aluminium GmbH, som ingår i WKW.group. GETEK GmbH har ägts gemensamt av Gränges (51 procent) och Erbslöh (49 procent) sedan 2017. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för lönsam tillväxt.

GETEK GmbH tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. Bolaget har två produktionsanläggningar, en i St Avold i Frankrike och en i Velbert i Tyskland, med en årlig produktionskapacitet på totalt 3 500 ton. År 2019 uppgick GETEK GmbHs omsättning till 6,3 MEUR och antalet anställda till 22.

Verksamheten Dispal® tillhandahåller avancerade sprayformade aluminiummaterial med hög prestanda och stabil kundbas. Förvärvet bidrar med nya kundsegment för Gränges inom högteknologiska industrier såsom flyg- och rymdindustrin samt industrirobotar.

”GETEK och Dispal® tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet för att bredda Gränges erbjudande av avancerade aluminiummaterial till existerande och nya kundsegment. Genom förvärvet får Gränges kapabiliteter för och tillgång till den snabbväxande marknaden för pulvermaterial för additiv tillverkning. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker vår plattform för hållbar lönsam tillväxt,” säger Johan Menckel, VD för Gränges AB.

GETEK, inklusive verksamheten Dispal®, kommer att vara ett helägt dotterbolag till Gränges AB och en del av Gränges Europas verksamhet.

Transaktionen förväntas ha en neutral effekt på Gränges vinst per aktie. Förvärvet av GETEK förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2020 och förvärvet av verksamheten Dispal® förväntas genomföras under det första kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Menckel, VD för Gränges AB
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 17 september 2020, kl 16.45. 

Om GETEK GmbH
GETEK GmbH är ett produktionsbolag med två produktionsanläggningar, en i St Avold i Frankrike och en i Velbert i Tyskland, med en årlig produktionskapacitet på totalt 3 500 ton. Företaget tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. År 2019 uppgick GETEK GmbHs omsättning till 6,3 MEUR och bolaget hade 22 anställda.

Om Dispal®
Dispal® är avancerade sprayformade aluminiummaterial med hög prestanda. Komponenter tillverkade av Dispal®-material erbjuder kundanpassad värmeutvidgning, optimal slitstyrka, bättre stabilitet och styvhet, samt mycket god värmeledningsförmåga och låg vikt jämfört med andra material.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.