Kontakt

1896–1929: Storbolaget Gränges

Den svenska malmen och järnvägarna var av fortsatt stort politiskt intresse, och 1907 sålde Gränges hälften av malmverksamheten (LKAB) i en överenskommelse med den svenska staten, men Gränges skulle fortsatt ansvara för driften av verksamheten. 

1917 startade Gränges verksamheten i Oxelösunds Jernverk, drygt 10 mil söder om Stockholm. Genom ett bra hamn-läge kunde stålverket enkelt spela ut olika leverantörer mot varandra, jämfört med tidigare då verken ofta var belägna nära gruvorna. Oxelösund låg dessutom bättre till än Luleå och Narvik för de malmtransporter som skulle till kunder i tyska Rhur-området. 

Gränges upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt fram till första världskrigets utbrott, för att sedan hamna i ett vänteläge under kriget med stoppade transporter. Det var ett allmänt tufft klimat i landet under dessa år med inflation och fattigdom som följd. När kriget var över uteblev den förväntade tillväxten och landet drogs istället med i en deflationsspiral i början av 1920-

talet med flera svåra år som följd.  När ekonomin sakta blev bättre och bankerna började sälja ut aktier igen var det få som hade resurser att vara med i utförsäljningen. Bland dem spelade finansmannen Ivar Kreuger i en egen liga med den försiktige spekulanten Marcus Wallenberg som enda konkurrent. 1920 valdes Ivar Kreuger in i Gränges styrelse. Gränges var vid denna tidpunkt den mest handlade aktien i Stockholm. 1929 kontrollerade Ivar Kreuger hela 22 procent av aktierna i Gränges. 

Parallellt med Gränges etablering som storbolag i Sverige, hade Finspongs Metallverk börjat tillverka valsade aluminiumprodukter i liten skala. Tidigt etablerades ett eget laboratorium för att utveckla legeringar och produktionsteknik, och när så regeringen ville satsa på stridsflygplan var Finspång den naturliga samarbetsparten. 1936 byggdes valsverket ut för att klara leveranser av flygplansplåt till det nystartade företaget Saab i Linköping. Aluminium till flygplan blev senare en viktig maktfaktor under andra världskriget, då en stor del av striderna utkämpades just i luften.  

Bild: Hamnen i Oxelösund år 1899. Bild från Tekniska museet.