Kontakt

Karriär

Vi på Gränges tror på individens bidrag till företagets framgång. Engagerad, handlingskraftig, innovativ och tillgänglig sammanfattar våra kärnvärden. Som anställd på Gränges kommer du därför att ha en hög grad av ansvar kombinerat med tydliga krav från bolaget.

Är du vår nya kollega?

Vår framgång bygger på en stor industriell hantverksskicklighet och en hög motivation hos våra medarbetare. Olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål – ett framgångsrikt Gränges. Så skapas förutsättningarna för bolagets ledande kompetens och för en framgångsrik karriär.

Se våra Lediga tjänster eller skicka in en Spontanansökan  

Det är mixen som gör framgången. Därför är våra forsknings- och utvecklingsverksamheter placerade på produktionsanläggningarna. Vilket gör att du kan du i lunchmatsalen stöta på såväl en nyanställd tjänsteman direkt från universitetet, tredje generationens operatör eller en teknisk doktor från en annan världsdel. Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål – ett framgångsrikt Gränges. Så skapas förutsättningarna för bolagets ledande kompetens och för en framgångsrik karriär.

Företagskulturen är vänskaplig och samtidigt mycket professionell. Ett nära samarbete för Gränges bästa är en central del av framgångsreceptet för oss. Vi samverkar intensivt både över de geografiska gränserna och mellan våra olika kompetensområden. Det skapar spännande möjligheter att utforska nya roller och miljöer. För din utveckling ligger ett ansvar både hos dig själv och bolaget, där båda parter gemensamt och regelbundet ser över nästa steg i din karriär.

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet inom Gränges. Vi har en nollvision och en helhetssyn på hälsa och säkerhet som bygger på kommunikation, utbildning, granskning och belöning. Att arbeta på Gränges innebär att omge sig med stolta, kompetenta och motiverade kollegor - i en säker arbetsmiljö. 

Student

Ska du skriva ditt examensarbete? Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera ett samarbete.

Lediga jobb

Det finns alltid ett behov av kompetenta medarbetare i Gränges organisation. Du hittar våra lediga tjänster här.