Kontakt

3 snabba frågor till Lucy Wang

Lucy Wang är vice VD och chef för marknads- och säljavdelningen, Gränges Shanghai.

Gränges anläggning i Shanghai har precis firat tjugoårsjubileum och du var med redan från början. Hur var det?

Jag kom till företaget direkt från universitetet som en av sju traineer 1996. På den tiden hade vi bara ett trettiotal anställda i Kina och höll på att bygga själva fabriken. Kontoret låg i en liten och ganska omodern byggnad, medan fabriksområdet var beläget i utkanten av Shanghai, omgivet av gröna fält och bondgårdar. I dag, 20 år senare, är det ett stort och högmodernt industriområde.

Kan du berätta om några viktiga milstolpar under de här 20 åren?

En riktig milstolpe var när vi inledde produktionen 1999. Det var otroligt spännande efter alla utmaningar med att bygga det stora industrikomplexet. Ett annat viktigt steg var att bygga upp rätt kompetens och etablera företagskulturen på den här nya marknaden. Med hjälp av ledningen i Sverige fortsatte vi utbilda medarbetare och bygga upp en stark företagskultur där respekt, lagarbete och engagemang är viktiga ledord. Betydelsefullt var också att Gränges Shanghai lyckades skapa sig en stark ställning på Asienmarknaden, till exempel genom de globala teknikseminarier som vi har anordnat vartannat år sedan 1999. Det nionde seminariet hölls i Nanjing nu i september och hade över 400 anmälda från tier 1-kunder och OEM-tillverkare.

Vilket är ditt bästa personliga minne från de här 20 åren?

Några av mina bästa minnen är de utmärkelser vi fått från stora kunder som bästa leverantör. När Gränges Shanghai lyfts fram som måttstock i branschen och lovordas för varumärkesbyggande, teknik, kvalitet och service, då känner jag mig väldigt stolt över företaget.