Kontakt

Det svenska arvet

Här är några höjdpunkter och viktiga milstolpar från det förflutna som har lett till skapandet av dagens Gränges - en av världens ledande och mest innovativa tillverkare av avancerade aluminiumprodukter.

Grunden till dagens Gränges lades 1896 i Grängesberg. Därefter kom ett flertal olika industriföretag att ingå i koncernen, bland annat Grängesbergs gruvor, järnvägsrörelsen TGOJ, Oxelösunds järnverk samt en rederiverksamhet. 1969 förvärvades Svenska Metallverken som bland annat sysslade med tillverkning av aluminiumprodukter, den del som sedermera kom att bli Gränges. Vår tillverkning av aluminiumprodukter började 1922 ochredan 1972 startades utveckling och produktion av ­värmeväxlarband i aluminium i Finspång.

Efter att Electrolux förvärvat Grängeskoncernen 1980 genomfördes ett antal strukturförändringar och flertalet av Gränges verksamheter avyttrades. Kvar i Gränges därefter blev aluminiumtillverkningen.

En viktig milstolpe var då Gränges 1996 etablerade en global närvaro genom en produktionsanläggning i Shanghai. 1997 börsnoterades Gränges i Stockholm och 2000 bytte Gränges namn till Sapa. 2005 köptes Sapa ut från börsen efter att norska Orkla lagt ett bud på bolaget. Sapas verksamhet bestod då av två ben, dels valsade aluminiumprodukter och dels extruderade aluminiumprofiler. Verksamheten som avsåg valsade produkter återtog under 2013 namnet Gränges och under 2014 beslutade Orkla att börsnotera Gränges på Nasdaq Stockholm.

2016 förvärvade Gränges Norandas verksamhet inom valsat aluminium i USA och verksamheten bytte namn till Gränges Americas.

2020 förvärvar Gränges Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium och byter namn till Gränges Konin. Samma år förvärvar Gränges de återstående aktierna i GETEK och skapar det nya affärsområdet Gränges Powder Metallurgy.