Kontakt

Hållbarhetsstrategi och styrning

Hållbarhet har identifierats som en av de främsta drivkrafterna för Gränges verksamhet och har integrerats i bolagets kärnverksamhet och strategi. Gränges strategiska prioritet är att erbjuda kunderna branschledande hållbara produkter och lösningar som har en låg klimatpåverkan, är cirkulära och resurseffektiva samt ansvarsfullt inköpta och producerade.