Kontakt

Vår historia

2021 firade Gränges 125 år. Gränges i dag är ett ungt företag med en lång historia. I början av 1900-talet var Gränges Stockholmsbörsens högst värderade bolag, i mitten av århundradet var Gränges världens största malmexportör och mot slutet av 1900-talet ett dotterbolag i Electrolux-koncernen. I dag är Gränges ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Vi är stolta över att vår teknik och affärsmodell är förankrad i och drar nytta av den svenska traditionen för hållbarhet och långsiktigt tänkande. Vår historia handlar inte om att titta bakåt – den handlar om att se framåt. Det har den gjort ända sedan 1896.

Gränges är ett anrikt bolagsnamn. Vi har har under vår 125 åriga historia utvecklats och anpassats efter samhällets ständigt nya förutsättningar och har under vår historia förknippats med järnvägar, gruvbrytning, rederirörelse, malmexport, vitvarujätten Electrolux, bilsäkerhet – och inte minst aluminium. Faktum är att Gränges fortfarande i dag har samma organisationsnummer som då det bildades. Den gemensamma nämnaren under alla år har varit anpassning och innovation. Att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och att ständigt skapa nya innovationer som driver utvecklingen vidare. 

Viktiga milstolpar

Grunden till dagens Gränges lades 1896 i Grängesberg. Därefter kom ett flertal olika industriföretag att ingå i koncernen, bland annat Grängesbergs gruvor, järnvägsrörelsen TGOJ, Oxelösunds järnverk samt en rederiverksamhet. 1969 förvärvades Svenska Metallverken som bland annat sysslade med tillverkning av aluminiumprodukter, den del som sedermera kom att bli Gränges. Vår tillverkning av aluminiumprodukter började 1922Läs mer >

Historiska epoker

En  översikt över de olika epoker som Gränges upplevt. Det har inte varit en spikrak väg utan den har kantats av med- och motgångar, misstag och missöden – och framgångar. Det finns också många exempel på hur svårigheter föder kreativitet. Om du tittar ännu längre tillbaka till Gränges "pre-alumina" -historia finns det ännu fler historier om smarta innovationer, företagsamma anställda och kunniga tekniska beslut. Läs mer >