Kontakt

Policyer

Gränges styrelse har antagit ett antal styrdokument som gäller alla anställda i Grängeskoncernen globalt. Dessa dokument ger ramar och vägledning för hur företaget bedriver verksamhet på Gränges och beskriver hur ansvarsfullt. Gränges globala direktiv anger de obligatoriska kraven för alla koncernbolag och anställda i Gränges. Direktiv kan vara i form av policyer, principer, riktlinjer och instruktioner.

På den här sidan finns följande hållbarhetsrelaterade policyer tillgängliga:

Gränges Uppförandekod
Gränges uppförandekod för leverantörer (endast tillgänglig på engelska)
Gränges globala policy för ansvarsfulla inköp (endast tillgänglig på engelska)
Gränges globala antikorruptionspolicy
Gränges globala miljöpolicy (endast tillgänglig på engelska)

Gränges har även ett antal lokala hållbarhetsriktlinjer och -policyer. För mer information, kontakta de regionala kontoren ›