Kontakt

Koncernledning

Gränges koncernledning består av sju personer under ledning av VD Jörgen Rosengren. Gränges har även en utökad koncernledning, där funktionerna HR, produktions- och processförbättringar, teknik & innovation samt IT ingår. Totalt utgörs den utökade koncernledningen av elva personer.

Jörgen Rosengren

VD och Koncernchef
Se mer

Född : 1967

Utbildning : Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

Befattning : VD och koncernchef sedan 2021. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef, Bufab Group, 2012-2021. Vice president och Global Category Manager, Husqvarna, 2004-2011, Electrolux 2003, McKinsey & Company, 1997-2002, Philips Electronics 1993-1997.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i OEM International.

Eget och närståendes innehav : 0 aktier.

Sofia Hedevåg

SVP Sustainability
Se mer

Född : 1980

Utbildning : Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Befattning : SVP Sustainability sedan 2020. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

Tidigare befattningar : Ingick i Gränges utökade koncernledning 2020–2021. VP Sustainability i Gränges 2017–2020. VP Group Business Control i Swedish Match 2014–2017. Director Corporate Sustainability & Business Analysis i Swedish Match 2012–2014. Olika befattningar i Swedish Match 2008–2012.

Eget och närståendes innehav : 4 250 aktier och 33 000 köpoptioner.

Niclas Nelson

General Counsel
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Jur. kand., Lunds universitet.

Befattning : General Counsel sedan 2014. Ingår i koncernledningen sedan 2014.

Tidigare befattningar : Biträdande chefsjurist på Autoliv, Inc, 2002–2014. Bolagsjurist på ABB, 1998–2002. Advokat och biträdande jurist på advokatbyråer 1992–1998. Domstolstjänstgöring 1990–1992.

Eget och närståendes innehav : 9 000 aktier och 77 000 köpoptioner.

Colin Xu

President Asia
Se mer

Född : 1976

Utbildning : M.Sc. Economics and Business Administration, MBA, China Europe International Business School.

Befattning : President Asia sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2011–2013. Sapa Heat Transfer Shanghai 2001–2010, varav flera ledande chefsbefattningar sedan 2003.

Övriga befattningar : Arbetsledare på Shanghai Realman Energy Technology Co., ltd.

Eget och närståendes innehav : 10 281 syntetiska aktier och 65 000 syntetiska köpoptioner (syntetiska aktier och optioner som en del av Investment Program 2020).

Oskar Hellström

CFO
Se mer

Född : 1979

Utbildning : Civilingenjör, Linköpings universitet och Civilekonom, Stockholms universitet.

Befattning : CFO sedan 2013 och vice VD sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : CFO för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Koncerncontroller för Sapakoncernen 2009–2011. Chef för strategisk affärsutveckling inom Sapakoncernen 2008–2009. Konsult på Booz Allen Hamilton 2005–2008.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i Beijer Alma AB.

Eget och närståendes innehav : 21 300 aktier och 150 000 köpoptioner.

Patrick Lawlor

President Americas
Se mer

Född : 1964

Utbildning : B.Sc. Economics and certified Accountant, College of Commerce, Dublin.

Befattning : President Americas sedan 2016. Ingår i koncernledningen sedan 2016.

Tidigare befattningar : President Americas i Sapa Extrusions 2010–2015. CFO i Sapa Extrusion North America 2009–2010. CFO i Indalex, Inc., 2007–2009. Flera ledande befattningar i Norsk Hydro 1997–2007.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i CanArt Extrusions LLP och Aluminium Association USA.

Eget och närståendes innehav : 21 209 syntetiska aktier och 225 000 syntetiska köpoptioner (syntetiska aktier och optioner som en del av Investment Program 2020).

Torbjörn Sternsjö

President Europe
Se mer

Född : 1962

Utbildning : Civilingenjör, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet och Executive MBA, China European International Business School.

Befattning : President Europe sedan 2020. Ingår i koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : SVP Technology & Business Development för Gränges 2017–2020. Director Business Development för Gränges 2015–2017. VD för joint venturebolaget Sapa Chalco Aluminium Products Chongqing 2011–2015. President för Sapa Profiles i Asien 2007–2010. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 1999–2007. Olika ledande befattningar inom Gränges och Sapa sedan 1994.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i Altris AB. Styrelsesuppleant i Helioray AB.

Eget och närståendes innehav : 21 277 aktier och 80 000 köpoptioner.

Utökad koncernledning

Magnus Carlström

SVP Human Resources
Se mer

Född : 1966

Utbildning : Jur. kand., Uppsala universitet. Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i Beteendevetenskap, Uppsala universitet.

Befattning : SVP Human Resources sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : Director HR & Communications för Gränges AB och Gränges Europe 2012–2016. VP HR på Strabag Scandinavia 2009–2012. Chef för Strategic Leadership & Training på Peab 2006–2009. HR-chef för Peab Sverige 2000–2006.

Eget och närståendes innehav : 6 125 aktier och 27 000 köpoptioner.

Paul Neutjens

SVP Process Engineering & Operational Development
Se mer

Född : 1959

Utbildning : M.Sc. Engineering, Metallurgy and Applied Material Science, Catholic University of Louvain.

Befattning : SVP Process Engineering & Operational Development sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : CTO och ingick i Gränges koncernledning 2013–2017. Strategisk projektchef i Sapa Heat Transfer 2011–2013. Chef för Lean Production inom Sapa Profiles Europe 2007–2010. Olika chefsbefattningar inom Alcoa 1994–2007. Olika chefsbefattningar inom Hoogovens Aluminium 1986–1994.

Eget och närståendes innehav : 8 606 aktier och 0 köpoptioner.

Bilal Chebaro

CIO
Se mer

Född : 1967

Utbildning : Universitetsstudier i IT, Juridik och Sociologi, Université Libanaise och American University of Beirut.

Befattning : CIO sedan 2015. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2020.

Tidigare befattningar : IT-chef Drift på Nobina 2009–2015. Olika befattningar, däribland IT-chef och systemutvecklingschef, på Nynas 1999–2009. Olika befattningar, däribland IT-chef, på Cyklop 1990–1999. Produktionsledare på Nordic Datadistribution 1990. Distributions- och IT-ansvarig på NFD 1989–1990.

Eget och närståendes innehav : 4 160 aktier och 33 000 köpoptioner.

Kent Schölin

SVP Technology & Innovation
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : SVP Technology & Innovation sedan 2020. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : SVP Research & Innovation för Gränges 2017–2020. President Europe och ingick i Gränges koncernledning 2013–2017. VD för Sapa Heat Transfer Finspång 2012–2013. VD för Gunnebo Gateway 2005–2012. Olika befattningar inom Sapa och Gränges 1989–2005.

Eget och närståendes innehav : 9 141 aktier och 47 000 köpoptioner.