Koncernledning

Gränges koncernledning utgörs av åtta medlemmar under ledning av VD Johan Menckel. Koncernen har även en utökad ledningsgrupp, där funktionerna HR, processteknik och forskning & innovation ingår. Totalt utgörs den utökade ledningsgruppen av elva medlemmar.

Johan Menckel

VD
Se mer

Född : 1971

Utbildning : Civilingenjör

Befattning : VD sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer 2012–2013. Affärsområdeschef för Sapa Profiles Asia 2011–2012. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2007–2010. Chefsbefattningar på Sapa Heat Transfer 2004–2006. Konsult på Accenture 1996–2004.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Saab AB och Nederman Holding. Medlem i styrkommittén för World Materials Forum.

Eget och närståendes aktieinnehav : 38 000 aktier.

Camilla Weiner

Interim SVP Communications
Se mer

Född : 1968

Utbildning : Civilekonom

Befattning : Interim SVP Communications sedan 2019. Ingår i koncernledningen sedan 2019.

Tidigare befattningar : Kommunikationsdirektör för SCA 2010-2012. Kommunikations- & Hållbarhetsdirektör för Axfood 2007-2010. Kommunikationsdirektör för Ahlsell 2003-2007. Head of Communications & Investor Relations på Securitas 1995-2003. Revisor på Price Waterhouse 1990-1994.

Övriga uppdrag : VD för Weiner Kommunikation sedan 2013.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Patrick Lawlor

President Americas
Se mer

Född : 1964

Utbildning : B.Sc. Economics.

Befattning : President Americas sedan 2016. Ingår i koncernledningen sedan 2016.

Tidigare befattningar : President Americas för Sapa Extrusions 2010–2015. CFO för Sapa Extrusion North America 2009–2010. CFO för Indalex, Inc. 2007–2009. Flera ledande befattningar på Norsk Hydro 1997–2007.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Can Art Extrusions LLP. Vice President för Global Aluminium Foil Roller Initiative (GLAFRI).

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Paul Neutjens

SVP Process Engineering & Operational Development
Se mer

Född : 1959

Utbildning : M.Sc. Engineering, Metallurgy and Applied Material Science.

Befattning : SVP Process Engineering & Operational Development sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : CTO för Gränges och ingick i koncernledningen 2013–2017. Strategisk projektchef för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Chef för Lean Production inom Sapa Profiles Europe 2007–2010. Olika chefsbefattningar inom Alcoa 1994–2007. Olika chefsbefattningar inom Hoogovens Aluminium 1986–1994.

Eget och närståendes aktieinnehav : 4 000 aktier.

Torbjörn Sternsjö

SVP Technology & Business Development
Se mer

Född : 1962

Utbildning : Civilingenjör

Befattning : SVP Technology & Business Development sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : Director Business Development för Gränges 2015–2017. VD för joint venture Sapa Chalco Aluminium Products Chongqing 2011–2015. President för Sapa Profiles i Asien 2007–2010. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 1999–2007. Olika ledande befattningar inom Gränges och Sapa sedan 1994.

Eget och närståendes aktieinnehav : 15 605 aktier.

Jörgen Abrahamsson

President Europe
Se mer

Född : 1967

Utbildning : Gymnasieutbildning.

Befattning : President Europe sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : Produktionschef för Sapa Heat Transfer, VD för Rosengrens Produktions AB, Sapa Profilbearbetning AB, Sapa Profilbockning AB och Sapa Komponenter AB. Platschef för Sapa Profiler Finspång. Produktionsdirektör för Gränges Sweden AB.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Magnus Carlström

SVP Human Resources
Se mer

Född : 1966

Utbildning : Jur. kand., Executive MBA, studier i beteendevetenskap.

Befattning : SVP Human Resources sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : Director HR & Communications för Gränges AB och Gränges Europe 2012–2016. VP Human Resources på Strabag Scandinavia 2009–2012. Chef för Strategic Leadership & Training på Peab AB 2006–2009. HR-chef för Peab Sverige AB 2000–2006.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Oskar Hellström

CFO & vice VD
Se mer

Född : 1979

Utbildning : Civilingenjör och Civilekonom.

Befattning : CFO sedan 2013 och vice VD sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : CFO för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Koncerncontroller för Sapakoncernen 2009–2011. Chef för strategisk affärsutveckling inom Sapakoncernen 2008–2009. Konsult på Booz Allen Hamilton 2005–2008.

Eget och närståendes aktieinnehav : 15 000 aktier.

Niclas Nelson

General Counsel
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Jur.kand.

Befattning : General Counsel sedan 2014. Ingår i koncernledningen sedan 2014.

Tidigare befattningar : Biträdande chefsjurist på Autoliv 2002–2014. Bolagsjurist på ABB 1998–2002. Advokat på Hökerberg & Söderqvist 1993–1998. Biträdande jurist på Vinge 1992–1993. Tingsnotarie vid Tingsrätten i Malmö 1990–1992.

Eget och närståendes aktieinnehav : 5 000 aktier.

Kent Schölin

SVP Research & Innovation
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Civilingenjör, Materialvetenskap.

Befattning : SVP Research & Innovation sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : President Europe för Gränges och ingick i koncernledningen 2013–2017. VD för Sapa Heat Transfer Finspång 2012–2013. VD för Gunnebo Gateway 2005–2012. Olikachefsbefattningar inom Sapa Heat Transfer 1994–2004. Forskningsingenjör på Gränges Technology 1989–1994.

Eget och närståendes aktieinnehav : 4 705 aktier.

Colin Xu

President Asia
Se mer

Född : 1976

Utbildning : M.Sc. Economics and Business Administration, MBA.

Befattning : President Asia sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2010–2013. Vid Sapa Heat Transfer Shanghai 2001–2010, varav flera ledande chefsbefattningar sedan 2003.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.