Kontakt

Koncernledning

Gränges koncernledning består av sju personer under ledning av VD Johan Menckel. Gränges har även en utökad koncernledning, där funktionerna HR, produktions- och processförbättringar, teknik & innovation samt IT ingår. Totalt utgörs den utökade koncernledningen av elva personer.

Johan Menckel

VD och Koncernchef
Se mer

Född : 1971

Utbildning : Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : VD sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer 2012–2013. Affärsområdeschef för Sapa Profiles Asia 2011–2012. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2007–2010. Chefsbefattningarpå Sapa Heat Transfer 2004–2006. Konsult på Accenture 1996–2004. Styrelseledamoti YPO Service AB och Svenska Postkodlotteriet.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i SAAB AB och Nederman Holding AB. Medlem i styrkommittén för World Materials Forum.

Eget och närståendes innehav : 52 000 aktier och 225 000 köpoptioner.

Sofia Hedevåg

SVP Sustainability
Se mer

Född : 1980

Utbildning : Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Befattning : SVP Sustainability sedan 2020. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

Tidigare befattningar : Ingick i Gränges utökade koncernledning 2020–2021. VP Sustainability i Gränges 2017–2020. VP Group Business Control i Swedish Match 2014–2017. Director Corporate Sustainability & Business Analysis i Swedish Match 2012–2014. Olika befattningar i Swedish Match 2008–2012.

Eget och närståendes innehav : 4 250 aktier och 33 000 köpoptioner.

Niclas Nelson

General Counsel
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Jur. kand., Lunds universitet.

Befattning : General Counsel sedan 2014. Ingår i koncernledningen sedan 2014.

Tidigare befattningar : Biträdande chefsjurist på Autoliv, Inc, 2002–2014. Bolagsjurist på ABB, 1998–2002. Advokat och biträdande jurist på advokatbyråer 1992–1998. Domstolstjänstgöring 1990–1992.

Eget och närståendes innehav : 8 000 aktier och 77 000 köpoptioner.

Colin Xu

President Asia
Se mer

Född : 1976

Utbildning : M.Sc. Economics and Business Administration, MBA, China Europe International Business School.

Befattning : President Asia sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2011–2013. Sapa Heat Transfer Shanghai 2001–2010, varav flera ledande chefsbefattningar sedan 2003.

Övriga befattningar : Arbetsledare på Shanghai Realman Energy Technology Co., ltd.

Eget och närståendes innehav : 10 281 syntetiska aktier och 65 000 syntetiska köpoptioner (syntetiska aktier och optioner som en del av Investment Program 2020).

Oskar Hellström

CFO & vice VD
Se mer

Född : 1979

Utbildning : Civilingenjör, Linköpings universitet och Civilekonom, Stockholms universitet.

Befattning : CFO sedan 2013 och vice VD sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : CFO för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Koncerncontroller för Sapakoncernen 2009–2011. Chef för strategisk affärsutveckling inom Sapakoncernen 2008–2009. Konsult på Booz Allen Hamilton 2005–2008.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i Beijer Alma AB.

Eget och närståendes innehav : 21 300 aktier och 150 000 köpoptioner.

Patrick Lawlor

President Americas
Se mer

Född : 1964

Utbildning : B.Sc. Economics and certified Accountant, College of Commerce, Dublin.

Befattning : President Americas sedan 2016. Ingår i koncernledningen sedan 2016.

Tidigare befattningar : President Americas i Sapa Extrusions 2010–2015. CFO i Sapa Extrusion North America 2009–2010. CFO i Indalex, Inc., 2007–2009. Flera ledande befattningar i Norsk Hydro 1997–2007.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i CanArt Extrusions LLP och Aluminium Association USA.

Eget och närståendes innehav : 21 209 syntetiska aktier och 225 000 syntetiska köpoptioner (syntetiska aktier och optioner som en del av Investment Program 2020).

Torbjörn Sternsjö

President Europe
Se mer

Född : 1962

Utbildning : Civilingenjör, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet och Executive MBA, China European International Business School.

Befattning : President Europe sedan 2020. Ingår i koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : SVP Technology & Business Development för Gränges 2017–2020. Director Business Development för Gränges 2015–2017. VD för joint venturebolaget Sapa Chalco Aluminium Products Chongqing 2011–2015. President för Sapa Profiles i Asien 2007–2010. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 1999–2007. Olika ledande befattningar inom Gränges och Sapa sedan 1994.

Övriga befattningar : Styrelseledamot i Altris AB. Styrelsesuppleant i Helioray AB.

Eget och närståendes innehav : 21 277 aktier och 80 000 köpoptioner.

Utökad koncernledning

Magnus Carlström

SVP Human Resources
Se mer

Född : 1966

Utbildning : Jur. kand., Uppsala universitet. Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i Beteendevetenskap, Uppsala universitet.

Befattning : SVP Human Resources sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : Director HR & Communications för Gränges AB och Gränges Europe 2012–2016. VP HR på Strabag Scandinavia 2009–2012. Chef för Strategic Leadership & Training på Peab 2006–2009. HR-chef för Peab Sverige 2000–2006.

Eget och närståendes innehav : 6 125 aktier och 27 000 köpoptioner.

Paul Neutjens

SVP Process Engineering & Operational Development
Se mer

Född : 1959

Utbildning : M.Sc. Engineering, Metallurgy and Applied Material Science, Catholic University of Louvain.

Befattning : SVP Process Engineering & Operational Development sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : CTO och ingick i Gränges koncernledning 2013–2017. Strategisk projektchef i Sapa Heat Transfer 2011–2013. Chef för Lean Production inom Sapa Profiles Europe 2007–2010. Olika chefsbefattningar inom Alcoa 1994–2007. Olika chefsbefattningar inom Hoogovens Aluminium 1986–1994.

Eget och närståendes innehav : 8 606 aktier och 0 köpoptioner.

Bilal Chebaro

CIO
Se mer

Född : 1967

Utbildning : Universitetsstudier i IT, Juridik och Sociologi, Université Libanaise och American University of Beirut.

Befattning : CIO sedan 2015. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2020.

Tidigare befattningar : IT-chef Drift på Nobina 2009–2015. Olika befattningar, däribland IT-chef och systemutvecklingschef, på Nynas 1999–2009. Olika befattningar, däribland IT-chef, på Cyklop 1990–1999. Produktionsledare på Nordic Datadistribution 1990. Distributions- och IT-ansvarig på NFD 1989–1990.

Eget och närståendes innehav : 4 160 aktier och 33 000 köpoptioner.

Kent Schölin

SVP Technology & Innovation
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning : SVP Technology & Innovation sedan 2020. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : SVP Research & Innovation för Gränges 2017–2020. President Europe och ingick i Gränges koncernledning 2013–2017. VD för Sapa Heat Transfer Finspång 2012–2013. VD för Gunnebo Gateway 2005–2012. Olika befattningar inom Sapa och Gränges 1989–2005.

Eget och närståendes innehav : 9 141 aktier och 47 000 köpoptioner.