Kontakt

Koncernledning

Gränges koncernledning består av sex personer under ledning av VD Jörgen Rosengren.

Jörgen Rosengren

VD och Koncernchef
Se mer

Född : 1967

Utbildning : Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

Befattning : VD och koncernchef sedan 2021. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i OEM International.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef, Bufab Group, 2012–2021. Vice president och Global Category Manager, Husqvarna, 2004–2011, Electrolux 2003, McKinsey & Company, 1997–2002, Philips Electronics 1993–1997.

Eget och närståendes innehav : 135 000 aktier, 33 036 syntetiska aktier och 180 000 tecknings­optioner.

Sofia Hedevåg

SVP Sustainability
Se mer

Född : 1980

Utbildning : Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Befattning : SVP Sustainability sedan 2020. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

Tidigare befattningar : Ingick i Gränges utökade koncernledning 2020–2021. VP Sustainability i Gränges 2017–2020. VP Group Business Control i Swedish Match 2014–2017. Director Corporate Sustainability & Business Analysis i Swedish Match 2012–2014. Olika befattningar i Swedish Match 2008–2012.

Eget och närståendes innehav : 4 250 aktier, 11 646 syntetiska aktier1), 33 000 köpoptioner och 90 000 teckningsoptioner.

Colin Xu

President Asia
Se mer

Född : 1976

Utbildning : M.Sc. Economics and Business Administration, MBA, China Europe International Business School.

Befattning : President Asia sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Övriga uppdrag : Supervisor på Shanghai Realman Energy Technology Co.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2011–2013. Sapa Heat Transfer Shanghai 2001–2010, varav flera ledande chefsbefattningar sedan 2003.

Eget och närståendes innehav : 42 928 syntetiska aktier och 155 000 syntetiska optioner.

Oskar Hellström

CFO och vice VD
Se mer

Född : 1979

Utbildning : Civilingenjör, Linköpings universitet och Civilekonom, Stockholms universitet.

Befattning : CFO sedan 2013 och vice VD sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Beijer Alma AB.

Tidigare befattningar : CFO för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Koncerncontroller för Sapakoncernen 2009–2011. Chef för strategisk affärsutveckling inom Sapakoncernen 2008–2009. Konsult på Booz Allen Hamilton 2005–2008.

Eget och närståendes innehav : 21 300 aktier, 43 399 syntetiska aktier, 150 000 köpoptioner och 90 000 teckningsoptioner.

Patrick Lawlor

President Americas
Se mer

Född : 1964

Utbildning : B.Sc. Economics and certified Accountant, College of Commerce, Dublin.

Befattning : President Americas sedan 2016. Ingår i koncernledningen sedan 2016.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i CanArt Extrusions LLP och Aluminium Association USA.

Tidigare befattningar : President Americas i Sapa Extrusions 2010–2015. CFO i Sapa Extrusion North America 2009–2010. CFO i Indalex, Inc., 2007–2009. Flera ledande befattningar i Norsk Hydro 1997–2007.

Eget och närståendes innehav : 125 233 syntetiska aktier och 315 000 syntetiska optioner.

Fredrik Spens

President Europe
Se mer

Född : 1975

Utbildning : Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Befattning : President Europe sedan 2022. Ingår i koncernledningen sedan 2022.

Tidigare befattningar : VD för Gränges Finspång AB, 2020–2022. VP Sales and Marketing i GrängesFinspång AB, 2017–2020. Chef för produktområdet primärprodukter på Sandvik Materials Technology, 2014–2017, olika ledande befattningar inom Sandvik, 2006–2014. Konsult på BTS, 2000–2006.

Eget och närståendes innehav : 4 655 aktier, 11 988 syntetiska aktier, 43 000 köpoptioner och 90 000 teckningsoptioner.

---

Syntetiska aktier som en del av investeringsprogram för ledande befattningshavare (IP 2020) och syntetiska aktieekvivalenter som en del av långsiktiga incitamentsprogram (LTI 2019, LTI 2020, LTI 2021).

Syntetiska köpoptioner som en del av investeringsprogram för ledande befattningshavare (IP 2020 och IP 2022).