Kontakt

Koncernledning

Gränges koncernledning består av åtta personer under ledning av VD Johan Menckel. Gränges har även en utökad koncernledning, där funktionerna HR, produktions- och processförbättringar, forskning & innovation, hållbarhet samt IT ingår. Totalt utgörs den utökade koncernledningen av tretton personer.

Johan Menckel

VD och Koncernchef
Se mer

Född : 1971

Utbildning : Civilingenjör

Befattning : VD sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer 2012–2013. Affärsområdeschef för Sapa Profiles Asia 2011–2012. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2007–2010. Chefsbefattningar på Sapa Heat Transfer 2004–2006. Konsult på Accenture 1996–2004.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Saab och Nederman Holding. Medlem i styrkommittén för World Materials Forum.

Eget och närståendes aktieinnehav : 38 000 aktier.

Jörgen Abrahamsson

President Europe
Se mer

Född : 1967

Utbildning : Gymnasieutbildning.

Befattning : President Europe sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : Produktionsdirektör för Gränges Sweden AB. Platschef för Sapa Profiler Finspång. VD för Rosengrens Produktions AB, Sapa Profilbearbetning AB, Sapa Profilbockning AB och Sapa Komponenter AB. Produktionschef för Sapa Heat Transfer.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i ProfilGruppen.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Bilal Chebaro

CIO
Se mer

Född : 1967

Utbildning : Universitetsstudier i IT, Juridik och Sociologi.

Befattning : CIO sedan 2015. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2020.

Tidigare befattningar : IT Chef Drift för Nobina AB 2009–2015, Systemutvecklingschef för Nynas AB 2006–2009, Enterprise Systems Manager för AB Nynas Petroleum 2004–2006, Service Desk chef för AB Nynas Petroleum 2004–2006, Operativ IT Chef för AB Nynas Petroleum 2002–2004, IT Chef för Nynas Naphthenics AB 1999–2002, IT Chef för Cyklop AB 1990–1999, Inköpschef för Cyklop AB 1995–1997, Projektledare på Cyklop AB 1990–1992, Produktionsledare på Nordic Datadistribution AB 1990–1990, Distribution- och IT ansvarig på NFD AB 1989–1990.

Eget och närståendes aktieinnehav : 1 000 aktier.

Patrick Lawlor

President Americas
Se mer

Född : 1964

Utbildning : B.Sc. Economics.

Befattning : President Americas sedan 2016. Ingår i koncernledningen sedan 2016.

Tidigare befattningar : President Americas för Sapa Extrusions 2010–2015. CFO för Sapa Extrusion North America 2009–2010. CFO för Indalex, Inc. 2007–2009. Flera ledande befattningar på Norsk Hydro 1997–2007.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Can Art Extrusions LLP. Vice President för Global Aluminium Foil Roller Initiative (GLAFRI).

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Paul Neutjens

SVP Process Engineering & Operational Development
Se mer

Född : 1959

Utbildning : M.Sc. Engineering, Metallurgy and Applied Material Science.

Befattning : SVP Process Engineering & Operational Development sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : CTO och ingick i Gränges koncernledning 2013–2017. Strategisk projektchef för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Chef för Lean Production inom Sapa Profiles Europe 2007–2010. Olika chefsbefattningar inom Alcoa 1994–2007. Olika chefsbefattningar inom Hoogovens Aluminium 1986–1994.

Eget och närståendes aktieinnehav : 4 000 aktier.

Torbjörn Sternsjö

SVP Technology & Business Development
Se mer

Född : 1962

Utbildning : Civilingenjör

Befattning : SVP Technology & Business Development sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : Director Business Development för Gränges 2015–2017. VD för joint venture Sapa Chalco Aluminium Products Chongqing 2011–2015. President för Sapa Profiles i Asien 2007–2010. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 1999–2007. Olika ledande befattningar inom Gränges och Sapa sedan 1994.

Eget och närståendes aktieinnehav : 15 605 aktier.

Colin Xu

President Asia
Se mer

Född : 1976

Utbildning : M.Sc. Economics and Business Administration, MBA.

Befattning : President Asia sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2010–2013. Vid Sapa Heat Transfer Shanghai 2001–2010, varav flera ledande chefsbefattningar sedan 2003.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Oskar Hellström

CFO & vice VD
Se mer

Född : 1979

Utbildning : Civilingenjör och Civilekonom.

Befattning : CFO sedan 2013 och vice VD sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar : CFO för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Koncerncontroller för Sapakoncernen 2009–2011. Chef för strategisk affärsutveckling inom Sapakoncernen 2008–2009. Konsult på Booz Allen Hamilton 2005–2008.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Beijer Alma.

Eget och närståendes aktieinnehav : 15 000 aktier.

Magnus Carlström

SVP Human Resources
Se mer

Född : 1966

Utbildning : Jur. kand., Executive MBA, Beteendevetenskap.

Befattning : SVP Human Resources sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : Director HR & Communications för Gränges AB och Gränges Europe 2012–2016. VP HR på Strabag Scandinavia 2009–2012. Chef för Strategic Leadership & Training på Peab 2006–2009. HR-chef för Peab Sverige 2000–2006.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.

Sofia Hedevåg

SVP Sustainability
Se mer

Född : 1980

Utbildning : Civilekonom.

Befattning : SVP Sustainability sedan 2020. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2020.

Tidigare befattningar : VP Sustainability för Gränges 2017–2020. VP Group Business Control för Swedish Match 2014–2017. Director Corporate Sustainability & Business Analysis för Swedish Match 2012–2014. Olika befattningar för Swedish Match 2008–2012.

Eget och närståendes aktieinnehav : 1 050 aktier.

Niclas Nelson

General Counsel
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Jur.kand.

Befattning : General Counsel sedan 2014. Ingår i koncernledningen sedan 2014.

Tidigare befattningar : Biträdande chefsjurist på Autoliv 2002–2014. Bolagsjurist på ABB 1998–2002. Advokat på Hökerberg & Söderqvist 1993–1998. Biträdande jurist på Vinge 1992–1993. Tingsnotarie vid Tingsrätten i Malmö 1990–1992.

Eget och närståendes aktieinnehav : 5 000 aktier.

Kent Schölin

SVP Research & Innovation
Se mer

Född : 1964

Utbildning : Bergsingenjör.

Befattning : SVP Research & Innovation sedan 2017. Ingår i den utökade koncernledningen sedan 2017.

Tidigare befattningar : President Europe och ingick i Gränges koncernledning 2013–2017. VD för Sapa Heat Transfer Finspång 2012–2013. VD för Gunnebo Gateway 2005–2012. Olikachefsbefattningar inom Sapa Heat Transfer 1994–2004. Forskningsingenjör på Gränges Technology 1989–1994.

Eget och närståendes aktieinnehav : 4 705 aktier.

Camilla Weiner

SVP Corporate Responsibility & Communication
Se mer

Född : 1968

Utbildning : Civilekonom

Befattning : SVP Corporate Responsibility & Communication sedan 2020. Ingår i koncernledningen sedan 2019.

Tidigare befattningar : Interim SVP Communication för Gränges AB 2019–2020. Kommunikationsdirektör för SCA 2010–2012. Kommunikations- & Hållbarhetsdirektör för Axfood 2007–2010. Kommunikationsdirektör för Ahlsell 2003–2007. Head of Communications & Investor Relations på Securitas 1995–2003. Revisor på Price Waterhouse 1990-1994.

Övriga uppdrag : VD för Weiner Kommunikation sedan 2013.

Eget och närståendes aktieinnehav : 0 aktier.