Kontakt

Koncernledning

Gränges koncernledning består av sex personer under ledning av VD Jörgen Rosengren.

Jörgen Rosengren

VD och Koncernchef
Se mer

Född : 1967

Utbildning : Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

Befattning : VD och koncernchef sedan 2021. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i OEM International.

Tidigare befattningar : VD och koncernchef, Bufab Group, 2012–2021. Vice president och Global Category Manager, Husqvarna, 2004–2011, Electrolux 2003, McKinsey & Company, 1997–2002, Philips Electronics 1993–1997.

Eget och närståendes innehav : 145 000 aktier, 41 105 restricted share units och 360 000 tecknings­optioner.

Sofia Hedevåg

SVP Sustainability
Se mer

Född : 1980

Utbildning : Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Befattning : SVP Sustainability sedan 2020. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

Tidigare befattningar : Ingick i Gränges utökade koncernledning 2020–2021. VP Sustainability i Gränges 2017–2020. VP Group Business Control i Swedish Match 2014–2017. Director Corporate Sustainability & Business Analysis i Swedish Match 2012–2014. Olika befattningar i Swedish Match 2008–2012.

Eget och närståendes innehav : 4 250 aktier, 12 010 restricted share units, 5 000 köpoptioner och 140 000 teckningsoptioner.

Fredrik Spens

President Europe
Se mer

Född : 1975

Utbildning : Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Befattning : President Europe sedan 2022. Ingår i koncernledningen sedan 2022.

Tidigare befattningar : VD för Gränges Finspång AB, 2020–2022. VP Sales and Marketing i GrängesFinspång AB, 2017–2020. Chef för produktområdet primärprodukter på Sandvik Materials Technology, 2014–2017, olika ledande befattningar inom Sandvik, 2006–2014. Konsult på BTS, 2000–2006.

Eget och närståendes innehav : 4 655 aktier, 18 556 restricted share units, 18 000 köpoptioner och 180 000 teckningsoptioner.

Oskar Hellström

CFO och vice VD
Se mer

Född : 1979

Utbildning : Civilingenjör, Linköpings universitet och Civilekonom, Stockholms universitet.

Befattning : CFO sedan 2013 och vice VD sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i Beijer Alma AB.

Tidigare befattningar : CFO för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Koncerncontroller för Sapakoncernen 2009–2011. Chef för strategisk affärsutveckling inom Sapakoncernen 2008–2009. Konsult på Booz Allen Hamilton 2005–2008.

Eget och närståendes innehav : 60 000 aktier, 33 961 restricted share units, 80 000 köpoptioner och 180 000 teckningsoptioner.

Patrick Lawlor

President Americas
Se mer

Född : 1964

Utbildning : B.Sc. Economics and certified Accountant, College of Commerce, Dublin.

Befattning : President Americas sedan 2016. Ingår i koncernledningen sedan 2016.

Övriga uppdrag : Styrelseledamot i CanArt Extrusions LLP och Aluminium Association USA.

Tidigare befattningar : President Americas i Sapa Extrusions 2010–2015. CFO i Sapa Extrusion North America 2009–2010. CFO i Indalex, Inc., 2007–2009. Flera ledande befattningar i Norsk Hydro 1997–2007.

Eget och närståendes innehav : 57 784 restricted share units, 100 000 syntetiska köpoptioner och 180 000 syntetiska teckningsoptioner.

Colin Xu

President Asia
Se mer

Född : 1976

Utbildning : M.Sc. Economics and Business Administration, MBA, China Europe International Business School.

Befattning : President Asia sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

Övriga uppdrag : Supervisor på Shanghai Realman Energy Technology Co.

Tidigare befattningar : VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2011–2013. Sapa Heat Transfer Shanghai 2001–2010, varav flera ledande chefsbefattningar sedan 2003.

Eget och närståendes innehav : 27 241 restricted share units och 180 000 syntetiska teckningsoptioner.