Kontakt

Navigate – Gränges strategi för långsiktigt hållbar tillväxt

Navigate-strategin grundar sig på tre delar – återställa, bygga och investera – där det långsiktiga målet är hållbar tillväxt. Det handlar om att fortsätta att bygga bolaget utifrån Gränges affärsmodell. Kärnan i strategin är medarbetare och hållbarhet, områden där Gränges är av uppfattningen att bolaget presterar bättre än många andra i branschen.

Gränges har haft många år av starkt värdeskapande. Den positiva trenden bröts emellertid under 2019, och efter covid-19-pandemin 2020 sjönk avkastningen på sysselsatt kapital till en nivå under kapitalkostnaden. Detta krävde åtgärder och en ny strategi som återigen skulle få bolaget att leverera ett stabilt resultat på lång sikt. På så sätt föddes planen Navigate. Navigate-strategin grundar sig på tre delar – återställa, bygga och investera – där det långsiktiga målet är hållbar tillväxt.

Målet är att bygga världens bästa aluminiumteknikbolag

Navigate-planen handlar om att fortsätta bygga bolaget utifrån Gränges affärsmodell – förbättra, förnya och växa, samt göra hållbara inköp och återvinna. Kärnan i strategin är människor och hållbarhet, områden där Gränges bedömer att bolaget har en fördel jämfört med de flesta andra i branschen.

Strävar mot 15 procents avkastning på sysselsatt kapital

Målet med Navigate-strategin är att återgå till en stabil avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) över 15 procent. Gränges finansiella mål uppdaterades och hållbarhetsmålen kompletterades i samband med lanseringen av strategin.

Relaterat innehåll

Läs mer om Gränges strategi i årsredovisningen för 2023