Kontakt

Navigate – Gränges strategi för långsiktigt hållbar tillväxt

Gränges har lanserat en ny långsiktig plan för hållbar tillväxt i tre steg: återställa lönsamheten, bygga ett världsledande aluminiumteknikbolag, samt investera i hållbar tillväxt. Den nya planen syftar även till fortsatt snabb utveckling mot klimatneutralitet till 2040.

Gränges har haft många år av starkt värdeskapande. Den positiva trenden bröts dock under 2019, och efter covid-19-pandemin 2020 sjönk avkastningen på sysselsatt kapital under kapitalkostnaden. Detta krävde åtgärder och en ny strategi som skulle föra företaget tillbaka till en stabil långsiktig prestation. Tillsammans med Gränges starka företagskultur och engagerade medarbetare kommer Navigate- strategin att stärka Gränges konkurrenskraft och värdeskapande ytterligare samt göra det möjligt för Gränges att uppfylla sitt syfte och löfte.

Målet är att bygga världens bästa aluminiumteknoligibolag
Navigate-strategin bygger på tre steg – återställa, bygga och investera – där det långsiktiga målet är hållbar tillväxt. Målet är att bygga världens bästa aluminiumteknologibolag. Navigate-planen handlar om att fortsätta bygga bolaget utifrån Gränges affärsmodell – förbättra, förnya och växa, samt hållbara inköp och återvinning. Människor och hållbarhet, områden där Gränges bedömer att bolaget har en fördel jämfört med de flesta andra företag i branschen, är kärnan i strategin.

Starkt historiskt värdeskapande med sikte på en avkastning på sysselsatt kapital över 15 %.
Målet är att komma tillbaka till en stabil avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) över 15 procent. Gränges finansiella mål och hållbarhetsmål uppdaterades i samband med lanseringen av strategin.

Den nya strategin och uppdaterade långsiktiga mål presenterades på kapitalmarknadsdagen i juni 2022. Se webbsändningen med koncernledningen och läs mer i presentationerna.

 Kapitalmarknadsdag 2022

Gränges kapitalmarknadsdag 2022 ägde rum den 21 juni 2022, se eventet på länken nedan.

Se inspelad sändning