Kontakt

Skäl att investera i Gränges

Under de senaste tio åren har Gränges ökat försäljningsvolymen med över 200 procent och rörelseresultatet ännu mer. Med vår Navigate-strategi har vi som mål att nå en hållbar tillväxt även i framtiden och vara klimatneutrala till 2040.

Tre globala trender skapar stora möjligheter för Gränges: regionalisering av leverantörskedjor, elektrifiering av fordon och hållbarhet. Gränges har tagit fasta på dessa trender genom att bygga upp en stark, diversifierad närvaro i alla regioner, att utveckla ett ambitiöst program för batterier och elfordon samt att bli branschledande inom hållbarhet.

Väl positionerat för att möta marknadens ökade efterfrågan

• En stark närvaro i alla större regioner i världen och ett tekniskt ledarskap upprätthåller och fördjupar Gränges långsiktiga kundrelationer
• Stark position på attraktiva nischmarknader
• Starkt fokus på hållbarhet som en drivkraft för affären, bransch ledande ESG-resultat och ambitiösa mål för minskat klimatavtryck, återvinning och ansvarsfulla inköp och produktion
• Erfarna, självgående medarbetare med entreprenörsanda som har stor expertis inom innovativ aluminiumteknik, lösningar och effektivitet

Finansiellt attraktiv affärsmodell

• Lång historik av stabil kassagenerering och marginaler, hög vinsttillväxt och stark avkastning
• Beprövad framgång med att driva förbättringar av hållbarhet och finansiella resultat parallellt

Navigate-strategin sätter höga ambitioner för hållbar tillväxt

Återställa branschledande finansiella resultat
Bygga ett världsledande aluminiumteknikbolag
Investera i hållbar tillväxt, inklusive fortsatta värdeskapande förvärv
• … med mål på 15 procent avkastning på sysselsatt kapital, >10 procent vinsttillväxt och klimatneutralitet till 2040

Försäljningsvolym och justerat rörelseresultat


Totalavkastning jämfört med index