Kontakt

Skäl att investera i Gränges

Sedan börsintroduktionen 2014 har Gränges mer än fördubblat sin försäljningsvolym och vinst samt genererat tillväxt över branschgenomsnittet.

  • Tillväxt över branschgenomsnittet, drivet av innovativa och tekniskt avanceradeprodukter och lösningar.
  • Ledare på attraktiva nischmarknader, med ett globalt utbud och starka, långsiktiga kundrelationer.
  • Tydligt industriellt fokus, med en konkurrensfördel baserad på forskning och innovation, förstklassig teknik och operationell effektivitet.
  • Stark resultat- och kassaflödesgenerering, tack vare affärsmässig och operativ styrka, samt en solid process för att hantera balansräkningen.
  • Fokus på hållbarhet, som en integrerad del av affärsmodellen.
  • Långsiktigt värdeskapande, med en utdelningspolicy som säkerställer att 30–50 procent av nettoresultatet går tillbaka till aktieägarna.
Mot bakgrund av Gränges tidigare framgångsrika förvärv och bolagets förmåga att minimera miljöpåverkan från sina verksamheter är vi övertygade om att Gränges kommer att fortsätta skapa långsiktig och lönsam tillväxt. Sedan börsintroduktionen 2014 har Gränges mer än fördubblat sin försäljningsvolym och vinst samt genererat tillväxt över branschgenomsnittet drivet av tekniskt avancerade produkter, innovation, framgångsrika förvärv och ett starkt fokus på hållbarhet.
- Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden, Gränges största aktieägare.

  

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Utdelning, SEK per aktie 2,00 2,40 3,00 3,20 0,00
Direktavkastning, % 2,86 2,79 3,56 3,89 0,00
Utdelningsandel av årets resultat, %   
39

36

35

35

0