Kontakt

Skäl att investera i Gränges

Sedan börsintroduktionen 2014 har Gränges mer än fördubblat sin försäljningsvolym och vinst samt genererat tillväxt över branschgenomsnittet.

  • Global närvaro på attraktiva nischmarknader. Solida, långvariga kundrelationer.
  • Starkt fokus på hållbarhet som en affärsdrivkraft. Branschledande ESG1)-resultat.
  • Konkurrensfördelar baserade på innovation, industriledande teknik och optimerad produktion.
  • Väl positionerat för att dra nytta av regionaliseringen av leverantörskedjor, elektrifieringen av transportindustrin och det globala behovet av mer hållbara lösningar.
  • Lång historik av stabil vinsttillväxt och stark kassagenerering tillsammans med en ansvarsfull hantering av balansräkningen.
Som en långsiktig ägare i Gränges stödjer vi bolagets resa mot en ännu starkare marknadsposition baserad på tekniskt avancerade produkter, kontinuerlig produktinnovation och en ingående förståelse för kundens behov. Gränges genuina hållbarhetsåtagande och starka hållbarhetsresultat stärker bolagets konkurrenskraft ytterligare och gör Gränges till en förebild.
- Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden och representant för Gränges största aktieägare.

 Totalavkastning sedan börsnotering jämfört med index


Försäljningsvolym och justerat rörelseresultat

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Utdelning, SEK per aktie 2,00 2,40 3,00 3,20 0,00 1,10 2,25
Direktavkastning, % 2,86 2,79 3,56 3,89 0,00 0,00  
Utdelningsandel av årets resultat, %    39 36 35 35 0 32 40

1) ESG = Environmental, Social, Governance (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning).