Skäl att investera i Gränges

Sedan börsnoteringen 2014 fram till 2018 har Gränges försäljningsvolym mer än fördubblats, från 160 till 375 kton, samtidigt som det justerade rörelseresultatet har ökat från 463 MSEK till 1 005 MSEK. Målet är att bibehålla en högre tillväxttakt än marknaden och samtidigt uppnå ett starkt och uthålligt resultat.

 

  2015 2016 2017 2018
Utdelning, SEK per aktie 2,00 2,40 3,00 3,20
Direktavkastning, % 2,86 2,79 3,56 3,89
Utdelningsandel av årets resultat, %   
39

36

35

35