Kontakt

Skäl att investera i Gränges

Sedan börsintroduktionen 2014 har Gränges mer än fördubblat sin försäljningsvolym och vinst samt genererat tillväxt över branschgenomsnittet.

  • Ledare på attraktiva nischmarknader, med ett globalt erbjudande och starka, långsiktiga kundrelationer.
  • Fokus på hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen.
  • Tydligt industriellt fokus, med en konkurrensfördel baserad på forskning och innovation (Research & Innovation, R&I), förstklassig teknik och operationell effektivitet.
  • God forsknings- och innovationskapacitet med cirka 70 högutbildade specialister inom R&I-organisationen som arbetar med produktutveckling världen över. Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av bolagets långsiktiga engagemang inom R&I och ett nära samarbete med kunder.
  • Stark resultat- och kassagenerering tack vare kommersiell och operationell styrka, samt en solid process för att hantera balansräkningen. 
Gränges står väl rustat att ta tillvara på såväl kortsiktig ekonomisk återhämtning som långsiktigt strukturella drivkraer, framförallt tillväxten inom elektrifierade fordon. Vi ser också hur investeringarna i utökad produktionskapacitet tillsammans med förvärvet av Aluminium Konin kommer att bidra till lönsam tillväxt. Gränges starka marknadsposition är ett resultat av förmågan att förstå kundernas behov och kontinuerlig produktinnovation. Även det gedigna hållbarhetsarbetet är ett föredöme och stärker ytterligare Gränges konkurrenskraft.
- Patric Naeslund, Senior Portfolio Manager på Swedbank Robur

  

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Utdelning, SEK per aktie 2,00 2,40 3,00 3,20 0,00 1,10
Direktavkastning, % 2,86 2,79 3,56 3,89 0,00 0,00
Utdelningsandel av årets resultat, %    39 36 35 35 0 32

* Styrelsens föreslagna utdelning till Årsstämman den 6 maj 2021.