Kontakt

Dokument

Gränges arbetar systematiskt med att implementera certifierade hållbarhetsrelaterade ledningssystemstandarder i sin verksamhet. Gränges styrelse har även antagit ett antal styrdokument som gäller alla Gränges Group-anställda globalt. Dessa dokument ger ramar och vägledning för hur företaget bedriver verksamhet på Gränges och beskriver hur ansvarsfullt.

Certifieringar

Gränges målsättning är att alla produktionsanläggningar ska certifieras i enlighet med standarderna ISO 14001 (miljöledning), ISO 50001 (energiledning) och ISO 45001 (arbetsmiljöledning) samt Aluminium Stewardship Initiative:s hållbarhetsstandarder. Bolaget har också implementerat certifierade kvalitetsledningssystem, i linje med standarderna ISO 9001 och IATF 16949.

Tabellen nedan sammanfattar Gränges nuvarande certifieringsstatus:

Certifieringsstandard Certifierade produktionsanläggningar och kontor
ASI Performance Standard Finspång, Konin, Shanghai, Huntingdon, Salisbury, Newport och Franklin (Gränges Americas huvudkontor).
ASI Chain of Custody Standard Finspång, Konin, Shanghai,Huntingdon, Salisbury, Newport och Franklin (Gränges Americas huvudkontor).
AWS Standard Newport
IATF 16949 Finspång, Huntingdon, Konin, Shanghai
ISO 9001 Finspång, Huntingdon, Konin, Newport, Salisbury, Shanghai, St Avold
ISO 14001 Finspång, Huntingdon, Konin, Newport, Salisbury, Shanghai, St Avold
ISO 50001 Finspång, Salisbury, Shanghai, St Avold
ISO 45001 Konin, Shanghai

Hållbarhetsinformation om produkter

Tydlig hållbarhetsinformation på produktnivå gör det möjligt för kunderna att förstå, utvärdera och jämföra Gränges produkter. Företaget kan erbjuda kunderna tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat och en detaljerad klimatavtrycksrapport som beskriver metodiken. Under året ökade Gränges användningen av sitt interna verktyg för livscykel- och klimatanalys, vilken nu används på alla Gränges produktionsanläggningar. Bolaget har därmed nått sitt mål för 2025 om att 100 procent av Gränges produkter ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig

Modellen täcker klimatpåverkan från bauxitbrytning till inkommande transporter och Gränges egna aktiviteter fram till leverans från platsen och kan appliceras på hela produktportföljen i Gränges verksamhet. För att säkerställa transparens och trovärdighet har Gränges anlitat den externa parten IVL Svenska Miljöinstitutet för att verifiera metodik, process och rutiner som används i bedömningen. Utvärderingarna av koldioxidavtrycket har utförts i enlighet med ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14067.

Americas

Carbon footprint report, Huntingdon
Carbon footprint report, Newport
Carbon footprint report, Salisbury

IVL Verification report, Huntingdon
IVL Verification report, Newport
IVL Verification report, Salisbury 

Europe

Carbon footprint report, Finspång
IVL Verification report, Finspång

Carbon footprint report, Konin
IVL Verification report, Konin

Asia

Carbon footprint report, Shanghai
IVL Verification report, Shanghai

Hållbarhetsredovisningar

Gränges har sedan 2015 publicerat en hållbarhetsredovisning som ingår i årsredovisningen. Nedan hittar du utdrag ur de senaste fem årens årsredovisningar.

Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core option och utgör Gränges Communication on Progress i linje med FN:s Global Compacts riktlinjer. Rapporten och dess innehåll har inte externt säkerställts.

Hållbarhet 2023 (utdrag ur årsredovisning)
Hållbarhet 2022 (utdrag ur årsredovisning)
Hållbarhet 2021 (utdrag ur årsredovisning)
Hållbarhet 2020 (utdrag ur årsredovisning)
Hållbarhet 2019 (utdrag ur årsredovisning)
Hållbarhet 2018 (utdrag ur årsredovisning)