Kontakt

Gränges slutför förvärv av GETEK GmbH och bildar det nya affärsområdet Gränges Powder Metallurgy

01 okt 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges har idag slutfört det tidigare annonserade förvärvet av de återstående 49 procent av aktierna i GETEK GmbH. I samband med förvärvet byter bolaget namn till Gränges Powder Metallurgy GmbH och kommer att utgöra ett nytt affärsområde inom Gränges, med fokus på avancerade aluminiumpulver och sprayformningsteknik.

Dagens pressmeddelande är en uppföljning av tillkännagivandet den 17 september 2020 avseende Gränges avtal om förvärv av de återstående 49 procent av aktierna i GETEK GmbH och verksamheten Dispal®, inklusive produktionstillgångar, immateriella rättigheter och varumärket Dispal® för 8,5 MEUR från Erbslöh Aluminium GmbH, som ingår i WKW.group. GETEK GmbH har ägts gemensamt av Gränges (51 procent) och Erbslöh (49 procent) sedan 2017. Läs mer >>

Gränges Powder Metallurgy GmbH, inklusive verksamheten Dispal®, bildar det nya affärsområdet Gränges Powder Metallurgy, som från och med den 1 oktober 2020 blir ett helägt dotterbolag inom Gränges AB och en del av Gränges Europas verksamhet.

”Det nya affärsområdet Gränges Powder Metallurgy skapar en strategiskt viktig plattform för tillväxt inom ny materialteknologi på den snabbväxande marknaden för pulvermaterial och additiv tillverkning,” säger Johan Menckel, VD för Gränges AB.

Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker plattformen för lönsam tillväxt. GETEK och Dispal® tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet för att bredda Gränges erbjudande av avancerade aluminiummaterial till existerande och nya kundsegment. Genom förvärvet får Gränges kapabiliteter för och tillgång till den snabbväxande marknaden för pulvermaterial för additiv tillverkning, även kallat industriell 3D-printing.

Filip Fernqvist, för närvarande Manager Strategic Projects på Gränges AB, har utsetts till chef för Gränges Powder Metallurgy. Filip kommer att rapportera till President Gränges Europa.

Transaktionen förväntas ha en neutral effekt på Gränges vinst per aktie för innevarande och nästkommande år.

Förvärvet av verksamheten Dispal® kommer att genomföras med effekt från den 1 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Menckel, VD för Gränges AB
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om GETEK GmbH
GETEK GmbH är ett produktionsbolag med två produktionsanläggningar, en i St Avold i Frankrike och en i Velbert i Tyskland, med en årlig produktionskapacitet på totalt 3 500 ton. Företaget tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. År 2019 uppgick GETEK GmbHs omsättning till 6,3 MEUR och bolaget hade 22 anställda.

Om Dispal®
Dispal® är avancerade sprayformade aluminiummaterial med hög prestanda. Komponenter tillverkade av Dispal®-material erbjuder kundanpassad värmeutvidgning, optimal slitstyrka, bättre stabilitet och styvhet, samt mycket god värmeledningsförmåga och låg vikt jämfört med andra material. Förvärvet av verksamheten Dispal® bidrar med nya kundsegment för Gränges inom högteknologiska industrier såsom flyg- och rymdindustrin samt industrirobotar.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.