Kontakt

Kopplar hållbarhet till affärsnytta

Med den nya rollen global hållbarhetschef växlar Gränges upp för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Möt Sofia Hedevåg som ska lotsa koncernen på vägen mot hållbara affärer.

Sofia Hedevåg tillträdde som global hållbarhetschef i oktober förra året. Det är en roll som inte funnits tidigare inom Gränges-koncernen.

– Gränges har arbetat metodiskt med hållbarhet under de senaste åren, men utan en dedikerad resurs på heltid kan det vara svårt att komma vidare. Jag kommer att fortsätta på det arbete som redan är gjort och samordna det på ett globalt plan, säger Sofia Hedevåg.

Hennes uppdrag är att konkretisera Gränges hållbarhetsarbete, i första hand genom att sätta en global strategi som hela organisationen kan ställa sig bakom. I dag saknas en global och koncerngemensamstrategi med övergripande mål och ambitioner. Planen är att strategin ska vara spikad före mars 2018.

– Det kan låta tajt, men mycket av grundarbetet är redan gjort. Det finns också ett tydligt intresse och engagemang för hållbarhetsområdet i hela organisationen, vilket gör arbetet både enklare och roligare, säger Sofia Hedevåg.

I Gränges långsiktiga tillväxtstrategi ingår hållbarhet som en av fyra grundpelare, tillsammans med innovation, kontinuerliga förbättringar och strukturell expansion.

– Att hållbarhet är ett av de prioriterade områdena visar att det finns insikt i att det finns en koppling mellan hållbarhet och affärsnytta. Den roligaste utmaningen är just att identifieraaffärsnyttan och koppla ihop hållbarhetsstrategin med Gränges affär, säger Sofia Hedevåg.

Som konkreta exempel nämner hon lägre kostnader genom mer effektiv energianvändning och lägre sjukfrånvaro genom större fokus på sociala förhållanden.

– Att på sikt bygga in hållbarhet i produkterbjudandet och varumärket är även attraktivt för våra kunder, vilket är en konkurrensfördel och något vi siktar mot att uppnå.

Hållbarhet är attraktivt för våra kunder.
- Sofia Hedevåg, Global hållbarhetschef

Hållbarhetsarbetet påverkar även de egna medarbetarnas stolthet och lojalitet.

– Det har hänt mycket på bara några få år. Tidigare kunde det vara svårt att få med sig medarbetarna, men idag tas det för givet att ett företag ska ta socialt och miljömässigt ansvar.

Sofia Hedevåg kommer närmast från Swedish Match där hon bland annat arbetat med att driva koncernens hållbarhetsarbete. Att Gränges identifierat hållbarhet som en strategisk grundpelare redan gjort en del av grundarbetet var faktorer som lockade henne till det nya jobbet.

– Erfarenheter jag kan ta med mig i min nya roll är hur vi internt kan föra arbetet framåt och hur vi pratar och kommunicerar hållbarhet både internt och externt.