Kontakt

Gränges Americas i långsiktigt partnerskap med Entergy för att öka förnybar energi i Newport

Gränges har tecknat ett 10-årigt avtal med elbolaget Entergy Arkansas för Gränges produktionsanläggning i Newport, Arkansas. Inom ramen för avtalet säkerställs att cirka 25 procent av elektriciteten i Gränges Newport produktionsanläggning kommer från förnyelsebara energikällor. Och tillgängligheten kommer att öka för varje år, i takt med att mer solenergi blir tillgängligt.

Att investera i förnybar energi är en viktig strategisk prioritering för Gränges eftersom det minskar bolagets klimatavtryck. Det pågår flera hållbarhetsinitiativ vid Newportanläggningen, och tidigare i år berättade Gränges om sin investering för att möjliggöra produktion av katodfolie till batterier, en kritisk komponent i tillverkningen av litiumjonbatterier som stöder den nödvändiga övergången till elfordon.

- Våra kunder letar efter lösningar som hjälper dem att minska sin klimatpåverkan. De har sina egna hållbarhets- och klimatmål och vänder sig till oss för att få hjälp att nå de målen. Att öka förnybar el är en strategisk prioritering för oss eftersom det bidrar till en mer hållbar framtid för både våra kunder och oss själva, säger Rosa Laxamana, VP Sustainability Gränges Americas.

Entergy Corporation har planer på upp till 7 gigawatt förnybar energi i sin produktionsportfölj i slutet av 2025, och så mycket som 14 upp till 17 gigawatt i slutet av 2031.

Stort fokus på hållbarhet
Gränges strategiska prioritet är att utveckla hållbara aluminiumprodukter och lösningar som kännetecknas av att de har låg klimatpåverkan, är cirkulära och resurseffektiva samt att de är ansvarsfullt inköpta och producerade. För att driva utvecklingen av hållbara aluminiumlösningar har Gränges satt ambitiösa hållbarhetsmål fram till 2025 och bolaget har levererat starka resultat mot målen. Gränges Americas har till exempel ökat sin andel inköpt återvunnet aluminium från 14 till 48 procent 2021 (jämfört med 2017). I april 2022 tillkännagav Gränges sina investeringar för att utöka sin återvinnings- och gjutningsverksamhet i Huntingdon, Tennessee, vilket kommer att möjliggöra lansering av aluminiumlösningar med klimatavtryck som är nära noll 2024 för att möta den växande efterfrågan på hållbara produkter i Nordamerika. Gränges har också nyligen meddelat sin ambition att bli klimatneutralt till 2040 och som ett led i detta har Gränges åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade mål genom Science Based Targets initiative (SBTi).

Aluminium – en viktig resurs för en hållbar ekonomi
Aluminium är ett cirkulärt material som kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora sina ursprungliga egenskaper som lätthet, ledningsförmåga, formbarhet, hållbarhet och ogenomtränglighet. Dessa egenskaper gör aluminium till en viktig resurs för en cirkulär ekonomi och ett väsentligt material som stöder viktiga branscher, till exempel transporter, byggbranschen, förpackningsindustrin och förnybar energiteknik, för att de ska uppnå sina klimatmål. Med den globala trenden mot en mer hållbar utveckling och transformationen till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi medför att Gränges kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material.